Zarządzenie Nr 1/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 02.01/2008 ws. Regulaminu Organizacyjnego UG Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:02:21.
Zarządzenie Nr 2/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 08.01.2008r. ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2008.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:07:42.
Zarządzenie Nr 3/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31.01.2008r. ws. ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w UG Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:12:35.
Zarządzenie Nr 4/2008
  Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 18.04.2008r. ws. zatwierdzenia układu wykonawczego na 2008 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:16:08.
Zarządzenie Nr 5/2008
  Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew ws. ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika URSUS C-360

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:19:50.
Zarządzenie Nr 6/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14.05.2008r. ws. zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:22:35.
Zarządzenie Nr 7/2008
  Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15.05.2008r. ws. przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:24:22.
Zarządzenie Nr 8/2008
  Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 26.05.2008r. ws. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-28 12:27:16.
Zarządzenie Nr 9/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17.06.2008r. ws. ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży słuzbowej samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-10-24 14:25:34.
Zarządzenie Nr 10/2008
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 27.06.2008r. ws. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-10-24 14:14:08.
Zarządzenie Nr 11/2008
 Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 22.08.2008 w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:19:12.
Zarządzenie Nr 12/2008
 Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 22.08.2008 w sprawie:zmiam w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:21:24.
Zarządzenie Nr 13/2008
 Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 10.11.2008 w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:25:32.
Zarządzenie Nr 14/2008
 Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie:zmiam w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:27:38.
Zarządzenie Nr 15/2008
 Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:30:43.
Zarządzenie Nr 16/2008
 Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:45:14.
Zarządzenie Nr 17/2008
 Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia renamentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:48:36.
Zarządzenie Nr 18/2008
 Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji GOK Moskorzew z/s Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:50:59.
Zarządzenie Nr 19/2008
 Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie:zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:53:50.
Data wprowadzenia: 2009-06-26 12:53:50
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2008-12-31
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska