DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:08:24.
IN-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:11:24.
IL-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:13:54.
DL-1
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:16:39.
IR-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:18:04.
DR-1
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:19:12.
 DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2012 R.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 14:44:49.
 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2011-03-22 08:42:50 | Data modyfikacji: 2017-08-21 09:33:04.
 Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 7 grudnia 2007 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 08:33:01.
 Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 08:39:06 | Data modyfikacji: 2011-03-24 08:14:54.
 Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 08:40:01.
 Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:45:23.
 Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:46:47.
 Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:48:31.
 Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:49:45.
 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:22:53 | Data modyfikacji: 2012-01-25 08:52:14.
 Informacja w sprawie umorzeń 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-26 15:08:05.
 Informacja w sprawie umorzeń 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-05-30 09:36:34.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-05-29 08:52:34 | Data modyfikacji: 2013-05-29 08:55:01.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-05-27 11:23:10.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:46:36.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-05-31 14:59:14.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-05-23 08:34:45.
 Umorzenia podatku w 2017 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:20:23 | Data modyfikacji: 2018-05-28 14:21:45.
 Umorzenia podatku w 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:38:47.
 Umorzenia podatku w 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:39:06.
 Wykaz firm, którym została udzielona pomoc de minimis w 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:54:03.
 Umorzenia podatku w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:48:24 | Data modyfikacji: 2021-05-21 08:50:17.
 Wykaz firm, którym została udzielona pomoc de minimis w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:52:01.
 Pomoc publiczna na podstawie programu pomocowego (2020)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:56:15.
 Ogłoszenie Wójta Gmina Moskorzew - wykaz osób fizycznych / prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2021 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:34:28 | Data modyfikacji: 2022-05-30 12:40:48.
 Ogłoszenie Wójta Gmina Moskorzew - wykaz osób prawnych, publicznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:39:57.
 Wykaz firm którym została udzielona pomoc de minimis w 2022 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2023-05-22 08:49:21.
 Ogłoszenie Wójta Gmina Moskorzew - wykaz osób prawnych, publicznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-05-29 12:15:54.
 Ogłoszenie w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2022 r. (zwrot części podatku akcyzowego, pomoc de minimis w rolnictwie, ulga inwestycyjna)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-05-29 12:19:58.
Data wprowadzenia: 2023-05-29 12:19:58
Opublikowane przez: Krystian Wójcik