Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Skarbnik UG Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-15 10:14:19.
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Skarbnik UG Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-15 10:16:13 | Data modyfikacji: 2009-09-15 10:16:41.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Skarbnik UG Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-15 10:18:23.
 Uchwała Nr 96/2009 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-01-07 11:01:17.
 Uchwała Nr 11/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2010 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-03-12 14:45:47.
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Skarbnik UG Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-04-09 14:18:28 | Data modyfikacji: 2010-04-09 14:27:29.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-13 13:19:13.
 Uchwała Nr 133/2011 III Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Moskorzew na 2011 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 15:23:28.
 Informacja o wykonaniu budżet za 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2011-04-15 12:55:19 | Data modyfikacji: 2011-04-19 14:51:35.
Rb-28S ROCZNE ZA 2010
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:55:39.
Rb-27S ROCZNE ZA 2010 R.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:57:13.
Rb-N ZA 2010R.
 img155_2010_1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:58:29.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:58:17 | Data modyfikacji: 2011-11-29 08:54:13.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:51:53.
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:54:05.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:55:14.
 Rb-UN kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej za 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:56:22.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:58:02.
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA KONIEC 2011 R.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:59:19.
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 15:02:10.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 15:04:02.
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-14 08:37:35 | Data modyfikacji: 2012-03-14 08:59:36.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 09:18:53.
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 09:20:30.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta Nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:32:30.
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r. Korekta 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:34:06.
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:35:29.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:36:53.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:38:09.
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:03:18.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:07:33 | Data modyfikacji: 2012-05-11 13:18:10.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:20:17.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:21:45.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:23:27.
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:29:25.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:30:51.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:32:16.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:33:31.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2011 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:15:54.
 Korekta do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2011

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:19:13.
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 10:45:24.
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 10:47:21.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 10:48:31 | Data modyfikacji: 2012-08-31 11:20:23.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:18:18 | Data modyfikacji: 2012-08-31 11:19:23.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:22:13.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:34:51.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:39:15.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:41:20.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:42:44.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:45:05.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-08-31 11:46:16.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2012 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-08-31 12:05:12.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:21:51.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. -Korekta 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:23:27.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:25:21.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:26:43.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:28:33.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:29:53.
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:31:46.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:33:31 | Data modyfikacji: 2012-10-31 13:45:55.
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 Korekta nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2012-10-31 13:34:51.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:09:53 | Data modyfikacji: 2013-02-27 12:11:26.
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:24:41 | Data modyfikacji: 2013-02-27 12:27:41.
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:43:00.
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH na koniec 2012r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:45:07.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:48:01.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:50:05.
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:52:20.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:57:31.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2013r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:06:45.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:10:00.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:13:17.
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie o wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:16:55.
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:20:14 | Data modyfikacji: 2013-05-15 12:22:02.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:54:15.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:57:08.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:01:23.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:02:32.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:03:16.
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:16:35.
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:18:40.
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:19:39.
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:24:08.

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:00:14 | Data modyfikacji: 2013-12-05 15:07:19.

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:10:42 | Data modyfikacji: 2013-12-05 15:13:15.

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:17:52 | Data modyfikacji: 2013-12-05 15:20:31.

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:19:37.

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 -

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:21:35.

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr.1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-06 07:44:16 | Data modyfikacji: 2013-12-06 07:45:00.

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-06 07:46:20 | Data modyfikacji: 2013-12-06 07:47:04.

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-06 07:50:56.

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-06 07:52:03.

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 - korekta na1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2013-12-06 07:53:04.
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:18:55.
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:22:44 | Data modyfikacji: 2014-03-17 13:24:34.
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:28:39.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:31:43.
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:36:12.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:39:49.
 Rb-UZ roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg sanu na koniec 2013 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:46:36.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2013 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:48:29.
 Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:53:06.
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:03:00.
 Rb- 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:07:11.
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:23:12.
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:29:18.
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:31:20.
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013 ,Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:36:53.
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013- korekta nr1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:43:22 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:44:57.
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach/dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:47:07.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:01:57.
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:10:26.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014 - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:12:27.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:14:56 | Data modyfikacji: 2014-06-05 10:17:40.
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:30:29 | Data modyfikacji: 2014-06-05 10:35:06.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:34:30 | Data modyfikacji: 2014-06-05 10:53:14.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:54:20.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:56:49.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:57:48.
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:59:57.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:25:41 | Data modyfikacji: 2014-09-24 10:27:48.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:29:54 | Data modyfikacji: 2014-09-24 10:31:43.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 2

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:33:56 | Data modyfikacji: 2014-09-24 10:35:32.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:38:25 | Data modyfikacji: 2014-09-24 10:39:02.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:40:51 | Data modyfikacji: 2014-09-24 10:41:39.
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:42:42.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:45:04.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku- korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:45:58.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:47:45.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:50:24.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-09-24 10:51:18.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:17:57 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:21:55.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:19:11 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:20:40.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:24:31.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:25:24.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:26:41.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r - korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:27:43.
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:21:21 | Data modyfikacji: 2015-02-27 14:22:55.
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:26:17.
  Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:29:48.
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:32:05 | Data modyfikacji: 2015-02-27 14:36:17.
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:38:59.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:40:30.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:43:03.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:44:42.
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:46:25.

Zobacz:
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:46:25
Autor: Danuta Segiet
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas