1. Zapytanie ofertowe: na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. „Budowa wodociągu oraz ujęcia
wody na terenie Gminy Moskorzew”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: projekt umowy

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniun warunków udziału

Załącznik nr 4: wykaz osób

Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2023-01-16 15:12:15 | Data modyfikacji: 2023-01-16 15:12:37.
 - odpowiedź 1

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-01-23 14:55:16.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-01-25 20:57:48.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-01-25 20:57:48
Opublikowane przez: Krystian Wójcik