Dyrektor WCK-T w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Krzysiek

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Zbigniew Krzysiek | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:19:39 | Data modyfikacji: 2022-06-21 12:23:42.
Dyrektor GOK w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe - Andrzej Jaworski

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:22:02 | Data modyfikacji: 2022-06-21 12:22:55.
Dyrektor ZPO w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Monika Bolewska

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Monika Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:25:29 | Data modyfikacji: 2022-06-21 12:26:01.
Dyrektor ZPO w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe - Wioletta Ciosek

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wioletta Ciosek | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:27:32 | Data modyfikacji: 2022-06-21 12:28:08.
Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Partyka

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Agnieszka Partyka | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:29:51.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:29:51
Autor: Agnieszka Partyka
Opublikowane przez: Krystian Wójcik