8. Zapytanie ofertowe: na dostawę sprzętu TIK
dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata
2020-2024- ,,Aktywna tablica”

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych

Załącznik 2: Oferta

Załącznik 3: Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 5: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-09-23 18:41:08 | Data modyfikacji: 2022-09-23 18:43:36.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-03 14:15:48.
7. Zapytanie ofertowe: przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:00:27 | Data modyfikacji: 2022-09-23 18:41:37.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-28 15:04:30 | Data modyfikacji: 2022-09-28 15:05:26.
6. Zapytanie ofertowe: Dostawa oleju opałowego
lekkiego w ilości około 13 000 litrów na sezon
grzewczy 2022/2023 dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Chlewicach

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-21 13:21:37 | Data modyfikacji: 2022-09-23 18:43:10.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-03 14:39:51.
5. Zapytanie ofertowe: przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-09-12 12:19:16 | Data modyfikacji: 2022-09-23 18:41:57.
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-09-21 13:19:33.
4. Zapytanie ofertowe: Dostawa oleju opałowego
lekkiego w ilości około 13 000 litrów na sezon
grzewczy 2022/2023 dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Chlewicach

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-09-08 20:06:41 | Data modyfikacji: 2022-09-23 18:42:40.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-19 14:55:44 | Data modyfikacji: 2022-09-19 14:56:39.
3. Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania
,,Przebudowa zabytkowego budynku ,,Oficyny
dworskiej” powstałej w XIX w. polegająca na
wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem
oraz przemurowaniu kominów

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik do Formularza Ofertowego

Załącznik 2: Projekt umowy

Załącznik 3: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 4: Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-24 15:55:47.
 Załącznik 2: Projekt umowy (zaktualizowany)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-25 15:34:57.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-02 16:50:24.
2. Zapytanie ofertowe: Przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-17 11:16:56.
 Informacja dotycząca postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 11:02:14.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-25 17:25:54.
1. Zapytanie ofertowe: Cyfrowa Gmina - Rozwój
cyfrowy Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Oferta

Załącznik 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3: Projekt umowy

Załącznik 4: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5: Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-03-30 19:19:54 | Data modyfikacji: 2022-03-30 19:20:49.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-15 08:40:13.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-04-15 08:40:13
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik