Dyrektor GOK:

Andrzej Jaworski


 

Miejscowość:

Chlewice

Adres:

16-go Stycznia

Poczta:

29-130 Moskorzew

Województwo:

Świętokrzyskie

Powiat:

włoszczowski


 

Telefon:

(034) 3546132

e-maiil:       gok.chlewice@interia.pl


 

Czas pracy:

nienormowany czas pracy

Zakres działania:


Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach jest samorządową instytucją upowszechniania kultury.
Gminny Ośrodek Kultury powołaniy został w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury na wartościach uniwersalnych, ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz rozwoju kultury.

Szczegółowy zakres działania ośrodka kultury w załączeniu.

Gminny Ośrodek Kultury może podejmować inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania poprzez:
- organizację spektakli, koncertów, wystaw i wycieczek;
- organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych;
- prowadzenie kursów tańca, języków obcych;
- świadczenie usług plastycznych, poligraficznych, fotograficznych, muzycznych;
Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie jest wieś Chlewice a terenem działania jest gmina Moskorzew.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:48:58 | Data modyfikacji: 2019-10-24 14:32:17.
Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:48:58
Data modyfikacji: 2019-10-24 14:32:17
Opublikowane przez: Krystian Wójcik