Zarządzenie Nr 67/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2023-01-10 11:25:18 | Data modyfikacji: 2023-01-10 11:27:26.
Zarządzenie Nr 66/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2023-01-10 11:24:00.
Zarządzenie Nr 65/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-19 15:22:29.
Zarządzenie Nr 64/2022
 Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do dzierżawy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:11:23.
Zarządzenie Nr 63/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:08:55 | Data modyfikacji: 2022-12-13 13:09:20.
Zarządzenie Nr 62/2022

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Roz

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 13:59:49.
Zarządzenie Nr 61/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 13:57:26.
Zarządzenie Nr 60/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:07:41.
Zarządzenie Nr 59/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,,Przebudowa zabytkowego budynku ,,Oficyny dworskiej” powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:04:50.
Zarządzenie Nr 58/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 09:57:25.
Zarządzenie Nr 57/2022
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2023 — 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2023 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-12-01 09:55:59.
Zarządzenie Nr 56/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-11-16 10:37:13 | Data modyfikacji: 2022-11-16 10:41:37.
Zarządzenie Nr 55/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za III kwartał 2022 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-11-14 12:51:11.
Zarządzenie Nr 54/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Tarnawa-Góra”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-11-14 12:49:12.
Zarządzenie Nr 53/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:28:03 | Data modyfikacji: 2022-10-26 10:30:05.
Zarządzenie Nr 52/2022
 Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru sołtysa sołectwa Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:58:25 | Data modyfikacji: 2022-10-19 14:58:49.
Zarządzenie Nr 51/2022
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-17 12:30:59.
Zarządzenie Nr 50/2022
 Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do dzierżawy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:39:09 | Data modyfikacji: 2022-10-12 07:44:50.
Zarządzenie Nr 49/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. | Data wprowadzenia: 2022-10-05 13:01:51 | Data modyfikacji: 2022-10-05 13:02:35.
Zarządzenie Nr 48/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-10-05 08:27:22 | Data modyfikacji: 2022-10-05 08:31:24.
Zarządzenie Nr 47/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-27 17:51:33.
Zarządzenie Nr 46/2022
 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-27 17:49:15.
Zarządzenie Nr 45/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-09-19 09:27:57 | Data modyfikacji: 2022-09-19 10:28:16.
Zarządzenie Nr 44/2022
 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-31 07:50:14.
Zarządzenie Nr 43/2022
 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2022 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-31 07:48:18.
Zarządzenie Nr 42/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-30 10:05:30 | Data modyfikacji: 2022-08-30 10:06:57.
Zarządzenie Nr 41/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-10 11:26:13.
Zarządzenie Nr 40/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za II kwartał 2022 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:09:45 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:10:53.
Zarządzenie Nr 39/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:56:34 | Data modyfikacji: 2022-08-03 09:02:20.
Zarządzenie Nr 38/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-07-22 12:10:51.
Zarządzenie Nr 37/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-07-04 08:03:20.
Zarządzenie Nr 36/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego dla opracowania i wdrożenia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-07-04 08:01:35.
Zarządzenie Nr 35/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-07-04 07:50:46 | Data modyfikacji: 2022-07-04 07:57:34.
Zarządzenie Nr 34/2022
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:34:09.
Zarządzenie Nr 33/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-22 07:45:11.
Zarządzenie Nr 32/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-22 07:41:51.
Zarządzenie Nr 31/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-20 15:22:19.
Zarządzenie Nr 30/2022
 Zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:16:02 | Data modyfikacji: 2022-06-13 14:16:28.
Zarządzenie Nr 29/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-07 14:37:06.
Zarządzenie Nr 28/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-07 14:30:28.
Zarządzenie Nr 27/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-06-07 14:14:53.
Zarządzenie Nr 26/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-23 14:06:25 | Data modyfikacji: 2022-05-23 14:08:47.
Zarządzenie Nr 25/2022
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-19 17:55:39.
Zarządzenie Nr 24/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:48:39 | Data modyfikacji: 2022-05-18 14:49:20.
Zarządzenie Nr 23/2022
 Zarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:28:22.
Zarządzenie Nr 22/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za I kwartał 2022 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:25:01.
Zarządzenie Nr 21/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za IV kwartał 2021 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:23:35.
Zarządzenie Nr 20/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:21:35.
Zarządzenie Nr 19/2022
 Zarządzenie w sprawie zasad używania pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:19:27 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:19:53.
Zarządzenie Nr 18/2022
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:33:52.
Zarządzenie Nr 17/2022
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:05:41 | Data modyfikacji: 2022-04-19 07:50:19.
Zarządzenie Nr 16/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:04:29 | Data modyfikacji: 2022-04-13 15:19:26.
Zarządzenie Nr 15/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:03:52.
Zarządzenie Nr 14/2022
 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:26:09.
Zarządzenie Nr 13/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:23:45.
Zarządzenie Nr 12/2022
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:18:19 | Data modyfikacji: 2022-04-11 08:22:02.
Zarządzenie Nr 11/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Moskorzew lub inne uprawnione podmioty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:14:06.
Zarządzenie Nr 10/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:38:42.
Zarządzenie Nr 9/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-21 12:32:12.
Zarządzenie Nr 8/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-21 12:30:45.
Zarządzenie Nr 7/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-07 10:31:49 | Data modyfikacji: 2022-03-07 10:32:43.
Zarządzenie Nr 6/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-07 10:28:12.
Zarządzenie Nr 5/2022
 Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew W 2022 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-02-25 15:45:17.
Zarządzenie Nr 4/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-02-25 15:40:50 | Data modyfikacji: 2022-02-25 15:41:56.
Zarządzenie Nr 3/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-20 12:39:45 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:02:06.
Zarządzenie Nr 2/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-20 12:36:15 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:00:02.
Zarządzenie Nr 1/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:09:10 | Data modyfikacji: 2022-01-10 14:09:34.
Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:09:10
Data modyfikacji: 2022-01-10 14:09:34
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik