Zarządzenie Nr 26/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-23 14:06:25 | Data modyfikacji: 2022-05-23 14:08:47.
Zarządzenie Nr 25/2022
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-19 17:55:39.
Zarządzenie Nr 24/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:48:39 | Data modyfikacji: 2022-05-18 14:49:20.
Zarządzenie Nr 23/2022
 Zarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:28:22.
Zarządzenie Nr 22/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za I kwartał 2022 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:25:01.
Zarządzenie Nr 21/2022
 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Moskorzew za IV kwartał 2021 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:23:35.
Zarządzenie Nr 20/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:21:35.
Zarządzenie Nr 19/2022
 Zarządzenie w sprawie zasad używania pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:19:27 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:19:53.
Zarządzenie Nr 18/2022
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:33:52.
Zarządzenie Nr 17/2022
 Zarządzenie Wójta Gminy Moskorzew w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:05:41 | Data modyfikacji: 2022-04-19 07:50:19.
Zarządzenie Nr 16/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:04:29 | Data modyfikacji: 2022-04-13 15:19:26.
Zarządzenie Nr 15/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:03:52.
Zarządzenie Nr 14/2022
 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:26:09.
Zarządzenie Nr 13/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:23:45.
Zarządzenie Nr 12/2022
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:18:19 | Data modyfikacji: 2022-04-11 08:22:02.
Zarządzenie Nr 11/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Moskorzew lub inne uprawnione podmioty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:14:06.
Zarządzenie Nr 10/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:38:42.
Zarządzenie Nr 9/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-21 12:32:12.
Zarządzenie Nr 8/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-21 12:30:45.
Zarządzenie Nr 7/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-07 10:31:49 | Data modyfikacji: 2022-03-07 10:32:43.
Zarządzenie Nr 6/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-03-07 10:28:12.
Zarządzenie Nr 5/2022
 Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew W 2022 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-02-25 15:45:17.
Zarządzenie Nr 4/2022
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-02-25 15:40:50 | Data modyfikacji: 2022-02-25 15:41:56.
Zarządzenie Nr 3/2022
 Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-20 12:39:45 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:02:06.
Zarządzenie Nr 2/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-20 12:36:15 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:00:02.
Zarządzenie Nr 1/2022
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:09:10 | Data modyfikacji: 2022-01-10 14:09:34.
Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:09:10
Data modyfikacji: 2022-01-10 14:09:34
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik