Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:33:56.
Przewodniczący Rady Gminy
 Sebastian Kosowski - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Sebastian Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:34:44.
 Bożena Całka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:48:51 | Data modyfikacji: 2021-06-15 11:50:08.
 Adam Adamus - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Adam Adamus | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:16:20 | Data modyfikacji: 2021-06-15 11:17:55.
 Dominika Bryła - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Dominika Bryła | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:52:15 | Data modyfikacji: 2021-06-15 11:54:01.
 Justyna Całka - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:57:08 | Data modyfikacji: 2021-06-15 11:58:49.
 Sławomir Furmański - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Sławomir Furmański | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:00:09 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:01:35.
 Leszek Herej - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Leszek Herej | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:02:36 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:04:06.
 Bogdan Knapik - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Bogdan Knapik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:05:13 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:05:42.
 Włodzimierz Kozłowski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Włodzimierz Kozłowski | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:07:01 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:08:46.
 Kordian Kucharczyk - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Kordian Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:10:13 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:10:56.
 Małgorzata Łaskawiec - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Małgorzata Łaskawiec | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:11:57 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:13:27.
 Lena Nowak - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lena Nowak | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:14:18 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:15:51.
 Przemysław Rajca - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przemysław Rajca | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:17:42 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:19:18.
 Mirosław Szczechla - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Mirosław Szczechla | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:20:49 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:21:12.
 Grażyna Wójcik - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:22:18 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:23:57.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:22:18
Data modyfikacji: 2021-06-15 12:23:57
Autor: Grażyna Wójcik
Opublikowane przez: Krystian Wójcik