5. Zapytanie ofertowe na: "wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości na całej długości
położnej w miejscowości Lubachowy w obrębie
geodezyjnym: Lubachowy, gm. Moskorzew, oznaczonej
jako działka 102/3,102/5 z nieruchomością
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr
103"
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-11-23 09:22:08 | Data modyfikacji: 2021-11-23 09:23:43.
4. Zapytanie ofertowe na: ,,Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 180 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-07 11:47:50.
 Zapytanie ofertowe - zmiana

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-09-09 19:19:52.
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-09-09 19:20:20 | Data modyfikacji: 2021-09-09 19:20:52.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:21:01.
3. Zapytanie ofertowe na: "Przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2021 r. do 30.06.2022 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-30 14:35:24 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:38:23.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-23 14:37:50 | Data modyfikacji: 2021-08-23 14:39:41.
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-30 11:08:00.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-30 11:10:16.
2. Zapytanie ofertowe na: "Realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2021 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi

Załącznik Nr 4: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-07 12:44:05 | Data modyfikacji: 2021-07-07 12:44:27.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-01 07:53:07.
1. Zapytanie ofertowe na: "Prowadzenie
kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy
Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w
okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

Załącznik nr 3: Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:22:56.

Zmiana załącznika

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:43:34 | Data modyfikacji: 2021-05-27 14:46:17.
 Odpowiedź na pytanie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-28 10:59:43.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:07:19 | Data modyfikacji: 2021-06-09 15:10:05.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:07:19
Data modyfikacji: 2021-06-09 15:10:05
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik