I kwartał
  Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 31.03.2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-04-21 14:12:25 | Data modyfikacji: 2021-07-27 13:42:20.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:41:05.
II kwartał
 Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.06.2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-27 13:43:10.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:44:51.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Moskorzew za I półrocze 2021 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:49:56.
III kwartał

Wykonanie budżetu Gminy Moskorzew na dzień 30.09.2021 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:41:29.

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:06:59 | Data modyfikacji: 2021-11-23 15:07:22.
Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:06:59
Data modyfikacji: 2021-11-23 15:07:22
Opublikowane przez: Krystian Wójcik