Zarządzenie Nr 58/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:02:59 | Data modyfikacji: 2022-01-10 14:04:16.
Zarządzenie Nr 57/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-05 12:25:16.
Zarządzenie Nr 56/2021
 Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-05 12:22:22 | Data modyfikacji: 2022-01-05 12:22:59.
Zarządzenie Nr 55/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-12-31 13:21:58.
Zarządzenie Nr 54/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-12-20 10:47:28 | Data modyfikacji: 2021-12-20 10:49:11.
Zarządzenie Nr 53/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-12-06 22:23:37 | Data modyfikacji: 2021-12-06 22:27:28.
Zarządzenie Nr 52/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-11-18 14:08:36 | Data modyfikacji: 2021-11-18 14:10:11.
Zarządzenie Nr 51/2021
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022 — 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-11-15 10:03:23 | Data modyfikacji: 2021-11-15 10:18:08.
Zarządzenie Nr 50/2021
 Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-11-02 11:34:42.
Zarządzenie Nr 49/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-11-02 09:17:53 | Data modyfikacji: 2021-11-02 09:21:10.
Zarządzenie Nr 48/2021
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:16:59 | Data modyfikacji: 2021-10-26 11:25:58.
Zarządzenie Nr 47/2021
 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:14:27 | Data modyfikacji: 2021-10-26 11:15:12.
Zarządzenie Nr 46/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-16 08:35:34.
Zarządzenie Nr 45/2021
 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-06 08:37:45 | Data modyfikacji: 2021-09-06 08:39:18.
Zarządzenie Nr 44/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez Gminę Moskorzew na potrzeby ewidencji księgowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:30:53.
Zarządzenie Nr 43/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. obronnych, OC i p.poż.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:27:40 | Data modyfikacji: 2021-09-02 10:28:20.
Zarządzenie Nr 42/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Referacie Finansowym

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:10:28.
Zarządzenie Nr 41/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:07:11.
Zarządzenie Nr 40/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-02 09:40:18 | Data modyfikacji: 2021-09-02 10:02:09.
Zarządzenie Nr 39/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-23 11:58:25 | Data modyfikacji: 2021-08-23 12:15:26.
Zarządzenie Nr 38/2021
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw szczepień oraz utworzenia infolinii

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:59:08.
Zarządzenie Nr 37/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-08-03 22:41:40.
Zarządzenie Nr 36/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-12 08:21:12.
Zarządzenie Nr 35/2021
 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-10 15:10:21 | Data modyfikacji: 2021-07-10 15:11:09.
Zarządzenie Nr 34/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2021

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-10 15:03:18 | Data modyfikacji: 2021-07-10 15:03:53.
Zarządzenie Nr 33/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:15:26.
Zarządzenie Nr 32/2021
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych W Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:44:44.
Zarządzenie Nr 31/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-05 14:14:14 | Data modyfikacji: 2021-07-05 14:14:39.
Zarządzenie Nr 30/2021
 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach do realizacji projektu organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-30 10:23:54 | Data modyfikacji: 2021-06-30 10:24:53.
Zarządzenie Nr 29/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-29 15:48:44 | Data modyfikacji: 2021-06-29 15:49:34.
Zarządzenie Nr 28/2021
 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-22 15:52:29 | Data modyfikacji: 2021-06-22 15:56:53.
Zarządzenie Nr 27/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-22 15:27:00.
Zarządzenie Nr 26/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-06-08 13:56:28 | Data modyfikacji: 2021-06-08 14:01:53.
Zarządzenie Nr 25/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:17:11.
Zarządzenie Nr 24/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:14:37 | Data modyfikacji: 2021-05-04 11:15:01.
Zarządzenie Nr 23/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:12:38.
Zarządzenie Nr 22/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:09:29.
Zarządzenie Nr 21/2021
 Zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:05:12 | Data modyfikacji: 2021-05-04 11:08:09.
Zarządzenie Nr 20/2021
 Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-28 15:19:08.
Zarządzenie Nr 19/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie dokonujących czynności kontrolnych

Załączniki do zarządzenia nr 19/2021

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-04-28 15:13:32.
Zarządzenie Nr 18/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-28 15:12:07 | Data modyfikacji: 2021-04-28 15:12:50.
Zarządzenie Nr 17/2021
 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:18:33.
Zarządzenie Nr 16/2021
 Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2020 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-08 15:26:02 | Data modyfikacji: 2021-04-13 10:34:00.
Zarządzenie Nr 15/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-08 15:11:17 | Data modyfikacji: 2021-04-08 15:11:47.
Zarządzenie Nr 14/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-07 12:22:51 | Data modyfikacji: 2021-04-07 12:26:12.
Zarządzenie Nr 13/2021
 Zarządzenie w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-17 13:52:37.
Zarządzenie Nr 12/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia czasu pracy poświęconego na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy Moskorzew zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:34:45.
Zarządzenie Nr 11/2021
 Zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2021-2026.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:31:59.
Zarządzenie Nr 10/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:36:01 | Data modyfikacji: 2021-03-17 11:48:36.
Zarządzenie Nr 9/2021
 Zarządzenie w sprawie: w powołania w Urzędzie Gminy W Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:32:04.
Zarządzenie Nr 8/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:27:30 | Data modyfikacji: 2021-03-04 13:22:00.
Zarządzenie Nr 7/2021
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Gminy W Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:17:40 | Data modyfikacji: 2021-03-03 10:21:04.
Zarządzenie Nr 6/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:13:05.
Zarządzenie Nr 5/2021
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:16:38 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:17:07.
Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawow

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:59:05.
Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-25 19:44:31.
Zarządzenie Nr 2/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-20 13:54:22.
Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-19 12:08:38.
Data wprowadzenia: 2021-01-19 12:08:38
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik