Ogłoszenie o konkursie 6/2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Moskorzew o naborze do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicz

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-12-20 12:47:54 | Data modyfikacji: 2021-12-20 12:48:25.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-01-12 12:54:41.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:04:16.
Ogłoszenie o konkursie 5/2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Moskorzew o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-30 12:59:12 | Data modyfikacji: 2021-08-30 12:59:36.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-16 10:15:00.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-27 08:29:41.
Ogłoszenie o konkursie 4/2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. obrony, OC i p.poż. .

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:11:04 | Data modyfikacji: 2021-07-19 15:14:02.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:10:43.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-27 08:28:46.
Ogłoszenie o konkursie 3/2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Referacie Finansowym

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:58:03 | Data modyfikacji: 2021-07-19 14:58:36.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:09:45.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-09-27 08:26:18 | Data modyfikacji: 2021-09-27 08:26:55.
Ogłoszenie o konkursie 2/2021

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Kwestionariusz Osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:50:00 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:50:45.
 Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-08-18 15:16:41.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:08:35.
Ogłoszenie o konkursie 1/2021

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:10:55 | Data modyfikacji: 2021-01-05 15:24:38.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:58:44.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-01-29 16:14:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-29 16:14:33
Opublikowane przez: Krystian Wójcik