Ogłoszenie o konkursie 3/2020

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Kwestionariusz Osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-24 14:51:26.
Ogłoszenie o konkursie 2/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznyc

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:32:58 | Data modyfikacji: 2020-06-15 14:35:43.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:37:21.
Ogłoszenie o konkursie 1/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:11:53.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:35:13.
Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:35:13
Opublikowane przez: Krystian Wójcik