10. Zapytanie ofertowe na: pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: projekt umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4: wykaz osób

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:55:12.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-21 12:56:36 | Data modyfikacji: 2020-10-21 12:58:10.
9. Rozeznanie cenowe: przygotowanie projektu
graficznego oraz wykonanie tablic informacyjnych
dla projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynów
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Moskorzew"

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:02:31 | Data modyfikacji: 2020-09-02 14:02:47.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-09-09 19:07:55.
8. Zapytanie ofertowe na: przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-08-10 10:03:20 | Data modyfikacji: 2020-08-10 10:06:28.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-27 18:02:42.
7. Zapytanie ofertowe na „wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości na całej długości
położonej w miejscowości Perzyny w obrębie
geodezyjnym: Moskorzew, gm. Moskorzew, oznaczonej
jako działka 636/1 z nieruchomością oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 564
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:45:58 | Data modyfikacji: 2020-07-10 09:47:22.
6. Zapytanie ofertowe na: „Realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2020 r.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz narzędzi

Załącznik nr 4: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:27:46 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:44:56.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-14 09:02:38.
5. Zapytanie ofertowe na "dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg na terenie
Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:52:15.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-13 14:51:15.
4. Zapytanie ofertowe na "dostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: oświadczenie o jakości paliwa

Załącznik nr 4: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:04:33.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-22 13:12:43.
3. Zapytanie ofertowe na "dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym niezbędnych
do zdalnej nauki dla uczniów w ramach projektu -
Zdalna szkoła+"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:54:22 | Data modyfikacji: 2020-05-14 14:01:02.
 1) Odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia / doprecyzowania zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.3.2020 z dnia 14.05.2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:35:31 | Data modyfikacji: 2020-05-19 15:01:04.
 2) Odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia / doprecyzowania zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.3.2020 z dnia 14.05.2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-19 15:01:26.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-22 13:10:40.
2. Zapytanie ofertowe na "Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: projekt umowy

Załącznik nr 3. oświadczenie o spełnieniun warunków udziału

Załącznik nr 4: wykaz osób

Załącznik nr 5: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:07:53 | Data modyfikacji: 2020-05-05 15:08:22.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-13 14:19:08.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:50:16.
1. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym niezbędnych
do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli
szkół prowadzonych przez Gminę Moskorzew w
ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-01 15:18:21 | Data modyfikacji: 2020-04-01 15:22:01.
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:50:56.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-09 08:54:45.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-04-09 08:54:45
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik