Zarządzenie Nr 68/2020

Zarządzenie w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Moskorzew dla samorządowych instytucji kultury.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-12 10:51:54.
Zarządzenie Nr 67/2020

Zarządzenie w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-12 10:49:19 | Data modyfikacji: 2021-01-12 10:50:20.
Zarządzenie Nr 66/2020

Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:16:36 | Data modyfikacji: 2021-01-05 15:21:06.
Zarządzenie Nr 65/2020

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:20:06.
Zarządzenie Nr 64/2020

Zarządzenie w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moskorzew i jej jednostkach organizacyjnych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:03:47.
Zarządzenie Nr 63/2020

Zarządzenie w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych Wójtowi Gminy Moskorzew przez kierowników podległych jednostek sektora finansów publicznych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:48:55 | Data modyfikacji: 2020-12-30 10:49:14.
Zarządzenie Nr 62/2020

Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:40:44.
Zarządzenie Nr 61/2020

Zarządzenie w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-29 12:24:56.
Zarządzenie Nr 60/2020

Zarządzenie sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Moskorzew oraz w wybranych jednostkach Gminy Moskorzew.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-29 12:21:41 | Data modyfikacji: 2020-12-29 12:21:59.
Zarządzenie Nr 59/2020
 Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do najmu

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:05:32 | Data modyfikacji: 2020-12-28 13:36:51.
Zarządzenie Nr 58/2020
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:04:04 | Data modyfikacji: 2020-12-28 13:36:06.
Zarządzenie Nr 57/2020
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:01:53 | Data modyfikacji: 2020-12-28 13:36:03.
Zarządzenie Nr 56/2020
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:58:39 | Data modyfikacji: 2020-12-28 13:35:58.
Zarządzenie Nr 55/2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:54:53 | Data modyfikacji: 2020-12-28 13:42:44.
Zarządzenie Nr 54/2020
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-26 13:47:48 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:50:37.
Zarządzenie Nr 53/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:28:43 | Data modyfikacji: 2020-11-16 15:30:32.
Zarządzenie Nr 52/2020
 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021 - 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:52:18.
Zarządzenie Nr 51/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-26 10:21:27 | Data modyfikacji: 2020-10-26 10:35:40.
Zarządzenie Nr 50/2020
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-16 19:37:11 | Data modyfikacji: 2020-10-16 19:45:13.
Zarządzenie nr 49/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach do zastępowania Dyrektora ZPO w przypadku jego nieobecności

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:22:19.
Zarządzenie nr 48/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie do zastępowania Dyrektora ZPO w przypadku jego nieobecności

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:18:02 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:20:27.
Zarządzenie Nr 47/2020
 Zarządzenie w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do najmu

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:13:21.
Zarządzenie Nr 46/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-08 15:08:47 | Data modyfikacji: 2020-10-08 15:10:36.
Zarządzenie nr 45/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:07:05 | Data modyfikacji: 2020-10-06 14:09:10.
Zarządzenie nr 44/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:41:38 | Data modyfikacji: 2020-10-05 14:48:07.
Zarządzenie Nr 43/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew w infrastrukturze komunalnej.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:25:27.
Zarządzenie Nr 42/2020
 Zarządzenie w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:00:47.
Zarządzenie Nr 41/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I rokowań po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew polożonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-07 17:31:26 | Data modyfikacji: 2020-08-07 17:33:15.
Zarządzenie Nr 40/2020
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do I rokowań po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Chlewska Wola

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-07 17:27:04 | Data modyfikacji: 2020-08-07 17:28:11.
Zarządzenie Nr 39/2020
 Zarządzenie w sprawie: aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-07 17:16:52.
Zarządzenie Nr 38/2020
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-28 15:19:43.
Zarządzenie Nr 37/2020
 Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-28 15:12:27 | Data modyfikacji: 2020-07-28 15:13:45.
Zarządzenie Nr 36/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-28 15:03:45 | Data modyfikacji: 2020-07-28 15:08:04.
Zarządzenie Nr 35/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-13 09:00:54.
Zarządzenie Nr 34/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:08:10 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:43:50.
Zarządzenie Nr 33/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:04:43 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:07:11.
Zarządzenie Nr 32/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-26 07:41:39 | Data modyfikacji: 2020-06-26 07:43:19.
Zarządzenie Nr 31/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Gminy Moskorzew - ds. księgowości budżetowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-26 07:39:27.
Zarządzenie Nr 30/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-24 14:46:33 | Data modyfikacji: 2020-06-24 14:48:20.
Zarządzenie Nr 29/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskrzew | Data wprowadzenia: 2020-06-16 17:45:58.
Zarządzenie Nr 28/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-16 17:43:27.
Zarządzenie Nr 27/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-16 17:40:43.
Zarządzenie Nr 26/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Moskorzew i Urząd Gminy Moskorzew, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-16 17:38:09.
Zarządzenie Nr 25/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:28:36.
Zarządzenie Nr 24/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:09:41.
Zarządzenie Nr 23/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:38:03.
Zarządzenie Nr 22/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:34:10 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:34:42.
Zarządzenie Nr 21/2020
 Zarządzenie w sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-22 13:16:46 | Data modyfikacji: 2020-05-22 13:18:52.
Zarządzenie Nr 20/2020
 Zarządzenie w sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-07 10:56:58 | Data modyfikacji: 2020-05-07 11:02:23.
Zarządzenie Nr 19/2020
 Zarządzenie w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-07 10:51:42 | Data modyfikacji: 2020-05-07 10:51:51.
Zarządzenie Nr 18/2020
 Zarządzenie w sprawie: trybu postępowania przy udostępnieniu informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-07 10:47:22 | Data modyfikacji: 2020-05-07 10:49:46.
Zarządzenie Nr 17/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:27:03 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:30:27.
Zarządzenie Nr 16/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych: nr 350026 T w miejscowości Moskorzew, odcinek o dł. l000mb, nr 350047 T w miejscowości Damiany, odcinek o dł. 580 mb”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:03:59 | Data modyfikacji: 2020-04-24 15:06:40.
Zarządzenie Nr 15/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-23 15:05:27 | Data modyfikacji: 2020-04-23 15:07:00.
Zarządzenie Nr 14/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-09 11:11:46.
Zarządzenie Nr 13/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:30:27 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:48:00.
Zarządzenie Nr 12/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-19 08:56:42 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:56:53.
Zarządzenie Nr 11/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:30:40 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:54:07.
Zarządzenie Nr 10/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:34:07.
Zarządzenie Nr 9/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki W Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:31:51.
Zarządzenie Nr 8/2020
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:42:15 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:47:07.
Zarządzenie Nr 7/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:35:52 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:38:33.
Zarządzenie Nr 6/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:16:17.
Zarządzenie Nr 5/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:19:45.
Zarządzenie Nr 4/2020
 Zarządzenie w sprawie: sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:33:34 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:14:19.
Zarządzenie Nr 3/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:58:31 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:26.
Zarządzenie Nr 2/2020
 Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:54:41 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:18.
Zarządzenie Nr 1/2020
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-14 08:00:32 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:12.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:02:23.
Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:02:23
Opublikowane przez: Krystian Wójcik