Uchwala Nr 97/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-27 12:43:52.
 Uchwała Nr 123/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:25:49 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:36:48.
 Uchwała Nr 124 /2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:42:44 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:45:08.
 Uchwała Nr 125/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:39:00 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:40:30.
 Uchwała Nr 50/2020 IV Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:52:32.
 Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Moskorzew za 2017 rok i inne wybrane okresy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-07-05 10:00:27.
Data wprowadzenia: 2021-07-05 10:00:27
Opublikowane przez: Krystian Wójcik