Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:01:57.
 Wystąpienie pokontrolne (Archiwum Państwowe w Częstochowie)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:06:24.
Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:06:24
Opublikowane przez: Krystian Wójcik