Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:41:33 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:42:01.
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 20 maja 2019 r. o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:43:58 | Data modyfikacji: 2019-05-14 13:45:24.
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27 maja 2019 r. o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-21 09:40:51 | Data modyfikacji: 2019-05-21 09:45:28.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 12 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:30:59 | Data modyfikacji: 2019-08-27 14:22:04.
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17 czerwca 2019 r. o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-06-10 17:49:53.
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 21 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:09:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 14:12:06.
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 października 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji - Bogdan Knapik | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:42:36 | Data modyfikacji: 2019-09-30 12:45:52.
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 29 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:53:40 | Data modyfikacji: 2019-08-20 12:56:05.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 30 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:22:49.
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 26 września 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:21:05.
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 30 września 2019 r. o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:24:16.
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 października 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:50:01.
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 16 października 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2019-10-09 15:11:50.
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 października 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:28:54 | Data modyfikacji: 2019-10-21 15:29:18.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 4 listopada 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 08:07:15.
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 18 listopada 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2019-11-13 14:46:05 | Data modyfikacji: 2019-11-13 14:51:26.
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 18 listopada 2019 r. o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-11-13 10:19:28 | Data modyfikacji: 2019-11-13 14:51:30.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 21 listopada 2019 r. o godz. 9:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka | Data wprowadzenia: 2019-11-13 14:48:49.
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2019 r. o godz. 8:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-20 15:34:25 | Data modyfikacji: 2019-11-20 15:34:36.
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11 grudnia 2019 r. o godz. 13:30

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:19:30.
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 11 grudnia 2019 roku o godz. 14:00

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:25:34.
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 11 grudnia 2019 r. o godz. 14:30

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Komisji - Bogdan Knapik | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:23:09 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:23:22.
Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:23:09
Data modyfikacji: 2019-12-04 10:23:22
Autor: Przewodniczący Komisji - Bogdan Knapik
Opublikowane przez: Krystian Wójcik