Ogłoszenie o konkursie 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:19:21.
Ogłoszenie o konkursie 2/2019

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz Osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:12:39 | Data modyfikacji: 2019-02-14 10:16:28.
 Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:00:31 | Data modyfikacji: 2019-04-17 11:05:22.
Ogłoszenie o konkursie 3/2019

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:06:38 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
Ogłoszenie o konkursie 4/2019

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie / Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-03-15 19:03:02.
Ogłoszenie o konkursie 5/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:05:09.
Ogłoszenie o konkursie 6/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora GOK w Moskorzewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-10 19:43:48.
Ogłoszenie o konkursie 7/2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz gminy Moskorzew

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:56:25 | Data modyfikacji: 2019-07-23 10:50:40.
Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:56:25
Data modyfikacji: 2019-07-23 10:50:40
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik