1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w miejscoowści Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:51:49 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:42:27.
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:07:39.
2. Rozeznanie cenowe: sporządzenie ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o funkcji socjalnej usytuowanego
na działce nr ewid. 11/29 położonej w
miejscowości Moskorzew

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:42:39 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:46:02.
 Wyjaśnienie do rozeznania cenowego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:50:23.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-01 14:57:50.
3. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Wykaz osób

Załącznik Nr 4: Powiązania kapitałowe

Załącznik Nr 5: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:36:04.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019

Odpowiedź na pismo

Załącznik 1: Aneks Audytu ZPO Chlewice

Załącznik 2: Aneks Audytu ZPO Moskorzew

Załącznik 3: Audyt ZPO Chlewice

Załącznik 3: Audyt ZPO Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:00:49 | Data modyfikacji: 2019-02-25 14:08:35.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019 (2)
 Odpowiedź na pismo

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-25 20:17:39.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:18:01.
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:24:06.
4. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz osób

Załącznik nr 4: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5: projekt umowy

Audyt ZPO Chlewice

Audyt ZPO Moskorzew

Aneks audytu ZPO Chlewice

Aneks audytu ZPO Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:17:52 | Data modyfikacji: 2019-03-04 15:18:08.
 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.1.2019

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 15:16:21.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:59:18 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-14 10:56:32.
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:34:12.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:15:33.
6. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2019 r. na terenie Gminy Moskorzew

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:47:56 | Data modyfikacji: 2019-07-10 18:10:15.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-29 12:15:34.
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac
oczyszczania dwóch studni w miejscowości
Chebdzie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3: Powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-10 18:49:55.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:15:44.
8. Zapytanie oferowe na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew z
pełnieniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:27:01 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:34:41.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:44:47 | Data modyfikacji: 2019-07-22 08:46:43.
9. Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkownego na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:36:42 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:47:58.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:48:15.
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:47:42 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:55:32.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 10:52:24.
11. Zapytanie ofertowe na "Wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-22 07:59:38.
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-29 12:11:59.
12. Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w
2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 10:23:41.
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 10:34:59.
13. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-25 13:07:37.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 09:06:20 | Data modyfikacji: 2019-08-05 09:08:53.
14. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr: 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-29 13:16:34 | Data modyfikacji: 2019-07-29 13:20:43.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:59:43.
15.Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:35:53.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-20 14:31:54 | Data modyfikacji: 2019-08-20 14:34:04.
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:48:00 | Data modyfikacji: 2019-08-08 14:54:26.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 10:39:09.
17. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:45:29 | Data modyfikacji: 2019-08-20 14:34:55.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:45:40.
18. Zapytanie ofertowe na: modernizację drogi
dojazdowej do pól w miejscowości Chlewska Wola,
odcinek o długości 970 m

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-21 10:04:56.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:56:31.
19. Zapytanie ofertowe na: dostawę i montaż
wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w
miejscowości Przybyszów

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2: wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4: szczegółowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5: wzór umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-28 13:00:11 | Data modyfikacji: 2019-08-28 13:00:56.
 Wyjaśnienie do zapytania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:41:24 | Data modyfikacji: 2019-08-30 13:55:50.
 Wyjaśnienie do zapytania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 13:54:19.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-20 09:29:16.
20. Zapytanie ofertowe na: Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg na terenie
Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-06 16:52:29.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:19:06.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:19:06
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik