Zarządzenie Nr 1/2019
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2019 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:56:46 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:57:47.
Zarządzenie Nr 2/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 09:53:52 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:17:41.
Zarządzenie Nr 3/2019
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:30:48.
Zarządzenie Nr 4/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:56:42 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:31:03.
Zarządzenie Nr 5/2019
 Zarządzenie w sprawie: zasad zabezpieczenia budynku, zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:04:22 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:49:25.
Zarządzenie Nr 6/2019
 Zarządzenie w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:40:23 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:41:08.
Zarządzenie Nr 7/2019
 Zarządzenie w sprawie: wdrożenia procedury awansu wewnętrznego w Urzędzie Gminy W Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:45:08.
Zarządzenie Nr 8/2019
 Zarządzenie w sprawie: dokonania wyboru sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:47:58.
Zarządzenie Nr 9/2019
 Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:58:33 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:07:28.
Zarządzenie nr 10/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:02:08.
Zarządzenie nr 11/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:04:15.
Zarządzenie nr 12/2019
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia Koordynatora Gminnego badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji ogólnopolskiego badania osób bezdomnych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:10:49 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:11:47.
Zarządzenie nr 13/2019
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do wydawania decyzji administracyjnych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-12 08:58:28.
Zarządzenie Nr 14/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:05:05.
Zarządzenie Nr 15/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:06:12 | Data modyfikacji: 2019-02-14 10:08:31.
Zarządzenie Nr 16/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorze | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:13:05.
Zarządzenie Nr 17/2019
 Zarządzenie w sprawie: szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:10:39 | Data modyfikacji: 2019-02-22 15:14:40.
Zarządzenie nr 18/2019
 Zarządzenie w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:16:10 | Data modyfikacji: 2019-02-22 15:17:19.
Zarządzenie nr 19/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:18:34 | Data modyfikacji: 2019-02-22 15:19:52.
Zarządzenie Nr 20/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-18 15:25:21.
Zarządzenie Nr 21/2019
 Zarządzenie w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-19 11:49:42.
Zarządzenie Nr 22/2019
 Zarządzenie w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:51:37.
Zarządzenie Nr 23/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego W Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:55:09 | Data modyfikacji: 2019-04-02 10:57:04.
Zarządzenie Nr 24/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:02:01 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:04:19.
Zarządzenie Nr 25/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:06:09 | Data modyfikacji: 2019-05-15 11:56:24.
Zarządzenie Nr 26/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:08:35 | Data modyfikacji: 2019-05-15 11:56:01.
Zarządzenie Nr 27/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-15 11:54:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 11:56:11.
Zarządzenie Nr 28/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-15 11:59:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:02:31.
Zarządzenie Nr 29/2019

Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:07:31 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:13:35.
Zarządzenie Nr 30/2019

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:14:49.
Zarządzenie Nr 31/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:08:06 | Data modyfikacji: 2019-05-29 18:10:21.
Zarządzenie Nr 32/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:12:10 | Data modyfikacji: 2019-05-29 18:13:47.
Zarządzenie Nr 33/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 3S0015T odcinków w km 1+262- 2+262 oraz 0+000-0+570”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:16:28 | Data modyfikacji: 2019-05-29 18:18:45.
Zarządzenie Nr 34/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:10:15 | Data modyfikacji: 2019-06-07 08:10:51.
Zarządzenie nr 35/2019

Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-10 17:41:37.
Zarządzenie Nr 36/2019
 Zarządzenie w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:29:55.
Zarządzenie Nr 37/2019
 Zarządzenie sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawa-Góra nr 350008T odcinka w km 1+485-3+145 oraz dz. nr 79 odcinka W km 0+000-0+398”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:24:11 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:31:39.
Zarządzenie Nr 38/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:04:27.
Zarządzenie Nr 39/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:07:02.
Zarządzenie Nr 40/2019
 Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do najmu, dzierżawy, sprzedaży.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:19:17.
Zarządzenie Nr 41/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 12:34:32.
Zarządzenie Nr 42/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 — 1+000”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 14:12:32.
Zarządzenie Nr 43/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 14:15:56.
Zarządzenie Nr 44/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 14:25:20.
Zarządzenie Nr 45/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy nr 350006Todcinka w km 1+300 — 1+940”

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:18:58.
Zarządzenie Nr 46/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moskorzew nr350021T odcinka w km 0+000 — 0+305”

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:21:18.
Zarządzenie Nr 47/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:04:35 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:06:46.
Zarządzenie Nr 48/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:19:57.
Zarządzenie Nr 49/2019
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 10:29:39.
Zarządzenie Nr 50/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 10:35:39.
Zarządzenie Nr 51/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-26 10:52:43 | Data modyfikacji: 2019-08-26 13:19:59.
Zarządzenie Nr 52/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-27 11:12:53.
Zarządzenie Nr 53/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-27 11:22:45.
Zarządzenie Nr 54/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-08-28 14:51:23 | Data modyfikacji: 2019-08-28 14:55:00.
Zarządzenie Nr 55/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Andrzej Walasek | Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:51:15.
Zarządzenie Nr 56/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:10:28 | Data modyfikacji: 2019-09-13 13:13:04.
Zarządzenie Nr 57/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mękarzów dz. nr 1457 odcinka dł. 110 mb”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:57:15.
Zarządzenie Nr 58/2019
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczania osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:12:18 | Data modyfikacji: 2019-10-01 15:33:30.
Zarządzenie Nr 59/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:12:39 | Data modyfikacji: 2019-10-08 09:29:13.
Zarządzenie Nr 60/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:18:05 | Data modyfikacji: 2019-10-07 15:00:49.
Zarządzenie Nr 61/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-16 13:52:27 | Data modyfikacji: 2019-10-16 14:00:55.
Zarządzenie Nr 62/2019
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:26:28 | Data modyfikacji: 2019-11-05 08:39:03.
Zarządzenie Nr 63/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:28:59 | Data modyfikacji: 2019-11-05 08:41:32.
Zarządzenie Nr 64/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:32:04 | Data modyfikacji: 2019-11-04 15:33:25.
Zarządzenie Nr 65/2019
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2020-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-18 14:12:12 | Data modyfikacji: 2019-11-18 14:41:42.
Zarządzenie Nr 66/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-18 14:47:16 | Data modyfikacji: 2019-11-18 14:55:37.
Zarządzenie Nr 67/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 350012T w miejscowości Chlewice, ul. Błonie, odcinkadł. 1250 mb”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-20 15:37:41.
Zarządzenie Nr 68/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:46:41 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:47:25.
Zarządzenie Nr 69/2019
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moskorzewie za odpracowaniem

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:51:21 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:52:31.
Zarządzenie Nr 70/2019
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chlewska Wola

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:55:40 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:56:14.
Zarządzenie Nr 71/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:39:40 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:41:09.
Zarządzenie Nr 72/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:51:50.
Zarządzenie Nr 73/2019
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia czasu pracy poświęconego na wykonywanie przez pracownikow Urzędu Gminy Moskorzew zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:55:35.
Zarządzenie Nr 74/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice nr 350007T odcinka w km 0+000 - 0+750”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-17 15:01:38 | Data modyfikacji: 2019-12-17 15:01:53.
Zarządzenie Nr 75/2019
 Zarządzenie w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-07 15:34:54.
Zarządzenie Nr 76/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:11:29 | Data modyfikacji: 2020-01-08 08:13:55.
Zarządzenie Nr 77/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:39:17 | Data modyfikacji: 2020-01-13 12:39:54.
Zarządzenie Nr 78/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:43:16 | Data modyfikacji: 2020-01-13 12:43:57.
Zarządzenie Nr 79/2019
 Zarządzenie w sprawie: spisu z natury składników majątkowych gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:46:40 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:52:55.
Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:46:40
Data modyfikacji: 2020-01-20 11:52:55
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik