Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:43:26 | Data modyfikacji: 2018-06-06 14:48:18.
Wójt Gminy Moskorzew
 Andrzej Walasek - Wójt Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:46:39 | Data modyfikacji: 2018-06-06 14:48:25.
Sekretarz
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Tadeusz Barczyński

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Tadeusz Barczyński | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:46:46 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:48:00.
Skarbnik
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Urszula Caban

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:50:26 | Data modyfikacji: 2018-05-30 15:03:21.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI
 Wójt Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Andrzej Walasek - Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:18:56.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .   2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:18:56
Autor: Andrzej Walasek - Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik