Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:20:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22
sierpnia 2018 roku - Granice Okręgów Wyborczych
 Granice Okręgów Wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-08-22 15:12:15.
Zarządzenie Nr 25/2018
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-08-27 11:03:03 | Data modyfikacji: 2018-08-27 11:03:56.
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:30:09.
Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:48:32.
Uchwały nr 4/2018
 Uchwały nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy w Moskorzewie W okręgu wyborczym nr 5.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-09-19 15:26:46 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:17:55.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:49:58 | Data modyfikacji: 2018-09-26 08:37:23.
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:08:40.
Informacja Komisarza Wyborczego
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:07:22 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:07:46.
Uchwały nr 5/2018
 Uchwała nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:09:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 września 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:25:06 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:17:38.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku o unieważnieniu rejestracji listy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:20:56.
Uchwała nr 6/2018
 O nieprzeprowadzaniu głosowania i obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w okręgu wyborczym nr 5.iernika 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:01:42 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:17:32.
Uchwała Nr 7/2018
 Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:05:18.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:11:18 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:16:14.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:14:34.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
z dnia 27 września 2018 r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III | Data wprowadzenia: 2018-10-02 12:39:00.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:02:07.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze w Chlewicach

Obwodowe Komisje Wyborcze w Moskorzewie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Mękarzowie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Tarnawej - Górze

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-17 09:38:46 | Data modyfikacji: 2018-10-17 09:41:13.
Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie
 Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:37:27.
Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych
 Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:41:24.

W dniu 21.10.2018 (niedziela) Urzędnik Wyborczy


będzie pełnił dyżur w godzinach:


5:30 - 10:00


oraz


21:00 - 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-20 16:41:08 | Data modyfikacji: 2018-10-20 16:43:18.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:32:50.
 Protokół z wyborów do Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:42:53 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:43:06.
Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:42:53
Data modyfikacji: 2018-10-23 09:43:06
Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Opublikowane przez: Krystian Wójcik