Zarządzenie nr 1/2018
 Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-15 12:44:56 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:26:05.
Zarządzenie Nr 2/2018
 Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:20:06 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:23:30.
Zarządzenie Nr 3/2018
 Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:23:24.
Zarządzenie Nr 4/2018
 Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:12:23 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:16:22.
Zarządzenie nr 5/2018
 Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew – ds. obronnych, OC i p.poż.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:40:56 | Data modyfikacji: 2018-04-05 11:54:57.
Zarządzenie nr 6/2018
 Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:11:01.
Zarządzenie nr 7/2018
 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 26 kwietnia 2018 r. W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:06:48 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:13:24.
Zarządzenie nr 8/2018
 Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:11:13 | Data modyfikacji: 2018-05-28 08:47:59.
Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-12 11:23:16.
Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załącznik do zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-19 07:53:23.
Zarządzenie Nr 11/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Chebdzie nr 350011T odcinka W km 0+000-0+970

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-02 11:47:34 | Data modyfikacji: 2018-07-02 13:48:50.
Zarządzenie Nr 12/2018
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 2 lipca 2018 r. W sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Tarnawa-Góra nr 350044T odcinka W km 0+000-1+170”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:34:43.
Zarządzenie Nr 13/2018
 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia skontrum dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oraz dokumentacji archiwalnej kat. „A” przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:09:19 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:20:44.
Zarządzenie Nr 14/2018
 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:51:11 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:51:35.
Zarządzenie nr 15/2018
 Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiach.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:25:15 | Data modyfikacji: 2018-07-20 14:52:51.
Zarządzenie Nr 16/2018
 Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:42:41.
Zarządzenie Nr 17/2018
 Zarządzenie Nr 17/2018: w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, wzorów spisów zdawczo-odbiorczych oraz innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:47:13 | Data modyfikacji: 2018-07-25 12:47:35.
Zarządzenie Nr 18/2018
 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:58:35.
Zarządzenie Nr 19/2018
 Zarządzenie nr 19/2018 sprawie wprowadzenia W Urzędzie Gminy Moskorzew „Instrukcji postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia oraz w sytuacji - podłożenia ładunku wybuchowego”.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-25 13:08:54.
Zarządzenie Nr 20/2018
 Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiach.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:34:55.
Zarządzenie Nr 21/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350025T odcinka W km 1+077-2+077

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-09 11:02:07 | Data modyfikacji: 2018-08-09 11:03:20.
Zarządzenie Nr 22/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:54:15 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:02:36.
Zarządzenie Nr 23/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 350039T odcinka w km 0+000-0+775

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:57:48 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:06:36.
Zarządzenie Nr 24/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mękarzów: nr 350004T odcinka w km 6+255-6+491, nr 350008T odcinka w km 0+000-1+216

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:05:24 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:08:32.
Zarządzenie Nr 25/2018
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:17:01.
Zarządzenie Nr 26/2018
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:22:55 | Data modyfikacji: 2018-08-29 10:24:00.
Zarządzenie Nr 27/2018
 Zarządzenie w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-09-05 11:36:30 | Data modyfikacji: 2018-09-05 11:38:07.
Zarządzenie Nr 28/2018
 Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-26 12:06:04.
Zarządzenie Nr 29/2018
 Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:11:47 | Data modyfikacji: 2018-09-27 15:14:11.
Zarządzenie Nr 30/2018
 Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:05:27 | Data modyfikacji: 2018-10-02 09:07:14.
Zarządzenie Nr 31/2018
 Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:58:22 | Data modyfikacji: 2018-10-09 13:12:33.
Zarządzenie Nr 32/2018
 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:49:08 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:11:50.
Zarządzenie Nr 33/2018
 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:13:24 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:13:58.
Zarządzenie nr 34/2018
 Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-31 10:33:40 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:34:40.
Zarządzenie nr 35/2018
 Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-05 14:08:47 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:10:16.
Zarządzenie nr 36/2018
 Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku trwałego i dokumentacji WCK - T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-05 14:12:12.
Zarządzenie nr 37/2018
 Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Andrzej Walasek | Data wprowadzenia: 2018-11-07 12:15:23.
Zarządzenie Nr 38/2018
 Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:36:01.
Zarządzenie Nr 39/2018
 Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:41:55 | Data modyfikacji: 2018-11-14 08:24:53.
Zarządzenie Nr 40/2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 listopada 2018 roku. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 14 maja 2009 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 40/2018

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 40/2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-16 18:48:35 | Data modyfikacji: 2018-11-16 19:04:01.
Zarządzenie Nr 41/2018
 Zarządzenia Nr 41/2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Mękarzów nr 350041T odcinka w km 0+000-0+250”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-16 18:53:10.
Zarządzenie Nr 42/2018

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie przedłożenia projektów: W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2019-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-16 18:56:05 | Data modyfikacji: 2018-11-16 18:59:44.
Zarządzenie nr 43/2018
 Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:56:21 | Data modyfikacji: 2018-11-19 09:01:38.
Zarządzenie Nr 44/2018
 Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Moskorzew służbowych tabletów”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:21:40 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:23:01.
Zarządzenie nr 45/2018
 Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-04 10:07:18.
Zarządzenie nr 46/2018
 Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie przeniesienia Pana Tadeusza Barczyńskiego ze stanowiska sekretarza Gminy Moskorzew na inne stanowisko kierownicze.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:34:02 | Data modyfikacji: 2018-12-05 16:36:35.
Zarządzenie nr 47/2018
 Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:58:25.
Zarządzenie nr 48/2018
 Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Moskorzew dla samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:34:31 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:39:09.
Zarządzenie nr 49/2018
 Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:41:09.
Zarządzenie Nr 50/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:35:25 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:41:09.
Zarządzenie Nr 51/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:43:38 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:50:30.
Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:43:38
Data modyfikacji: 2019-01-07 14:50:30
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik