1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:17:24 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:48.
 2. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-01-06 12:07:48 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:46.
 3. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:54:36 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:44.
 4. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-03-16 10:27:23 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:41.
 5. OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia dnia 20-03-2018 znak: SPN.III.7820.1.35.20l7

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:21:04 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:38.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:05:32 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:35.
 7. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:12:12 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:33.
 8. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:54:56 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:30.
 9. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:57:59 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:28.
 UWAGA PRÓBA OSZUSTWA

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:37:15 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:26.
UWAGA
 Informacja dla mieszkańców

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:59:28.
 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:50:49.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:04:42.
Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:04:42
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska