1. Zapytanie ofertowe na "Przebudowę placu
parkingowego przy OSP w miejscowości Moskorzew"

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.1.2017

Przedmiar robót

Opis techniczny

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-18 14:36:18 | Data modyfikacji: 2017-09-22 09:47:34.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:35:01.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-25 13:28:27.
2. Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Moskorzew oraz opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w granicach działek nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4
położonych w obrębie Damiany gm. Moskorzew, z
przeznaczeniem pod budowę instalacji
fotowoltaicznych

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.2.2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:23:19 | Data modyfikacji: 2017-09-22 09:48:09.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:30:37.
3. Zapytanie ofertowe na Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.3.2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-03 13:43:08 | Data modyfikacji: 2017-09-22 09:48:55.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:06:36.
4. Zapytanie ofertowe na Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe GKZ.271.2.4.2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:09:24 | Data modyfikacji: 2017-09-22 09:49:07.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-17 15:12:26 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:16:10.
5. Zapytanie ofertowe na realizację Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w 2017 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:52:07 | Data modyfikacji: 2017-09-22 14:56:10.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:54:18 | Data modyfikacji: 2017-08-16 14:58:11.
6 Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Moskorzew.

Zaptanie ofertowe naWykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Moskorzew.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:59:11 | Data modyfikacji: 2017-09-22 15:06:01.
 Unieważnienie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 10:45:32.
7. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz olejów, materiałów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o jakości paliwa

Umowa nr GKZ.272.2.7.2017

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:40:33 | Data modyfikacji: 2017-11-22 11:47:34.
 Unieważnienie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:54:41 | Data modyfikacji: 2017-11-29 13:55:31.
8. Zapytanie ofertowe na ostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz olejów, materiałów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o jakości paliwa

Umowa nr GKZ.272.2.8.2017

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-12-04 09:33:22 | Data modyfikacji: 2017-12-04 09:34:06.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:01:39.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:01:39
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik