I Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2017 - Korekta nr 2

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2017 - Korekta nr 1

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - Korekta 2

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2017 roku - Korekta 1

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2017-05-05 09:09:33.
II Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2017r.

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2017-08-04 08:51:43.
III Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - Korekta I

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2017

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2017-10-30 18:41:51.
IV Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2017 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-03-14 08:20:41 | Data modyfikacji: 2018-03-14 08:33:29.
Data wprowadzenia: 2018-03-14 08:20:41
Data modyfikacji: 2018-03-14 08:33:29
Opublikowane przez: Krystian Wójcik