Zarządzenie nr 1/2017
 Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2017 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-19 10:19:53.
Zarządzenie nr 2/2017
 Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:49:16 | Data modyfikacji: 2017-01-26 09:50:41.
Zarządzenie nr 3/2017
 Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2017 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:35:24.
Zarządzenie nr 4/2017
 Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damiany NR 350016T odcinka dl. 1050 mb."

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-06 08:03:40.
Zarządzenie nr 5/2017
 Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Strażacka NR 350013T odcinka dl. 580 mb."

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-05-22 08:45:19.
Zarządzenie nr 6/2017
 Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350032T w miejscowości Chlewice ul. Górna w km 0+000 - 0+980"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-05-22 08:49:00 | Data modyfikacji: 2017-05-22 08:50:13.
Zarządzenie nr 7/2017
 Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Cicha NR 350027T odcinka dl. 528 mb."

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-05-22 08:53:07.
Zarządzenie nr 8/2017
 Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-05-24 08:27:11 | Data modyfikacji: 2017-05-24 08:28:03.
Zarządzenie nr 9/2017
 Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350019T w miejscowości Przybyszów w km 0+000 - 0+446”

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:59:52.
Zarządzenie nr 10/2017
 Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w UG Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-21 09:24:48.
Zarządzenie nr 11/2017
 Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie wprowadzenie procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-22 12:03:05.
Zarządzenie nr 12/2017
 Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obywatelskich i dowodów osobistych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:47:05 | Data modyfikacji: 2017-06-26 08:50:40.
Zarządzenie nr 13/2017
 Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:15:01.
Zarządzenie nr 14/2017
 Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:13:26.
Zarządzenie nr 15/2017
 Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-14 15:49:27.
Zarządzenie nr 16/2017
 Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:26:27.
Zarządzenie nr 17/2017
 Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. "Przebudowa placu parkingowe przy OSP w miejscowości Moskorzew"

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:20:19 | Data modyfikacji: 2017-07-31 15:26:14.
Zarządzenie nr 18/2017
 Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:30:16 | Data modyfikacji: 2017-08-30 08:31:57.
Zarządzenie nr 19/2017
 Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy ZPO W Moskorzewie”

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-08-31 08:00:03.
Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:26:11.
Zarządzenie nr 21/2017
 Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie : powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-09-27 10:56:23.
Zarządzenie nr 22/2017
 Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:55:28 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:09:44.
Zarządzenie nr 23/2017
 Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Partyzantów NR 350006T odcinka długości 680 mb

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:01:38 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:11:12.
Zarządzenie nr 24/2017
 Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zamówienia pn.: "Zakup strojów ludowych dla zespołu Moskorzewianie"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:08:07 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:34:20.
Zarządzenie nr 25/2017
 Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2018-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-11-20 08:26:59 | Data modyfikacji: 2017-11-20 08:29:27.
Zarządzenie nr 26/2017
 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 listopada 2017 r. W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:23:38 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:24:17.
Zarządzenie nr 27/2017
 Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-12-04 09:25:58 | Data modyfikacji: 2017-12-04 09:26:53.
Zarządzenie nr 28/2017
 Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:03:35.
Zarządzenie nr 29/2017
 Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:04:54.
Zarządzenie nr 30/2017
 Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:08:17 | Data modyfikacji: 2018-01-17 15:16:44.
Zarządzenie nr 31/2017
 Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie sporządzania spisu z natury

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:02:16 | Data modyfikacji: 2018-01-17 14:07:47.
Zarządzenie nr 32/2017
 Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie sporządzania spisu z natury

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:06:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:06:16
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik