Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:10:55.
Przewodniczący Rady Gminy
 Włodzimierz Kozłowski - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:14:05.
Radni:
 Andrzej Wiekiera - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:13:00.
 Grażyna Wójcik - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:15:36.
 Jacek Bryła - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:17:42.
 Jacek Sobala - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:18:22.
 Justyna Całka - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:19:20.
 Lena Nowak - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:20:34.
 Łukasz Grzyb - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:21:55.
 Małgorzata Łaskawiec - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:22:56.
 Rafał Grochowina - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:24:31.
 Sebastian Kosowski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:26:17.
 Sebastian Lech - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:28:28.
 Sławomir Furmański - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:29:05.
 Sylwester Szewczyk - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:30:21.
 Zenon Zagórski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:31:57.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:31:57
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas