1. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:51:03 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:24:37.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:41:40 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:39:13.
2. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
dolomitowego na remont dróg gminnych w 2016 r. na
terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa dolomitowego na remont dróg gminnych w 2016 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:50:54 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:25:05.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:00:25 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:43:59.
3. Zapytanie ofertowe na pełnieni funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego
 Zapytanie ofertowe na pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:25:06 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:25:23.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:27:26 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:46:18.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-25 11:09:42 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:47:28.
4. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:49:03 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:25:45.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:39:40.
5. Zapytanie ofertow na przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przewóz dzieci niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm. Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:04:03 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:57:41.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:01:45.
6. Zapytanie ofertowe na realizację Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2016 r.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w 2016 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-02 10:54:34 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:52:15.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:31:11 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:32:48.
7. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Moskorzew,
odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny
574

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moskorzew, odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny 574

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Zalacznik nr 3 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:06:42 | Data modyfikacji: 2016-09-22 15:20:36.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:45:00.
8. Zapytanie ofertowe na dostawę miału
węglowego do Urzędu Gminy w Moskorzewie w
sezonie grzewczym 2016/2017
 Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego do Urzędu Gminy w Moskorzewie w sezonie grzewczym 2016/2017

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:36:37 | Data modyfikacji: 2016-10-18 13:47:11.
 Załącznik nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:46:14.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:34:25 | Data modyfikacji: 2016-10-31 13:35:30.
9. Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.9.2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:57:23 | Data modyfikacji: 2017-09-22 09:51:20.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:03:54.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:03:54
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska