Zarządzenie nr 1/2016
 Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2016 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:40:21.
Zarządzenie nr 2/2016
 Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-03-10 08:10:09.
Zarządzenie nr 3/2016
 Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:16:55 | Data modyfikacji: 2016-03-14 10:22:57.
Zarządzenie nr 4/2016
 Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:20:12 | Data modyfikacji: 2016-03-14 10:21:02.
Zarządzenie nr 5/2016
 Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2016 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:00:06.
Zarządzenie nr 6/2016
 Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:04:10 | Data modyfikacji: 2016-05-12 10:06:41.
Zarządzenie nr 7/2016
 Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placowek Oswiatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-20 13:20:22.
Zarządzenie nr 8/2016
 Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2016 i 7/2016 Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 09:24:42 | Data modyfikacji: 2016-05-24 09:26:14.
Zarządzenie nr 9/2016
 Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:01:48.
Zarządzenie nr 10/2016
 Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Moskorzew: NR 350021T odcinka dl. 230 mb., NR 350004T odcinka dł. 260 mb.”

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:47:09.
Zarządzenie nr 11/2016
 Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:30:48 | Data modyfikacji: 2016-07-05 15:32:01.
Zarządzenie nr 12/2016
 Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy dz. Nr 132 odcinka w km 0+000 - 1+040”

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-14 07:50:59.
Zarządzenie nr 13/2016
 Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:06:30.
Zarządzenie nr 14/2016
 Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 października 2013 roku W sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:38:30 | Data modyfikacji: 2016-08-04 09:39:48.
Zarządzenie nr 15/2016
 Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:43:32 | Data modyfikacji: 2016-08-04 09:48:04.
Zarządzenie nr 16/2016
 Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:51:55.
Zarządzenie nr 17/2016
 Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej W przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:21:47.
Zarządzenie nr 18/2016
 Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Moskorzew Nr 16/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:26:42.
Zarządzenie nr 19/2016
 Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:28:04.
Zarządzenie nr 20/2016
 Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-25 10:25:59.
Zarządzenie nr 21/2016
 Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszów Nr 350045T odcinka w km 0+000 - 0+443”

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-13 12:10:27.
Zarządzenie nr 22/2016
 Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Tarnawa Góra Nr 350018T w km 0+000 - 0+296"

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:25:14 | Data modyfikacji: 2016-09-22 15:26:40.
Zarządzenie nr 23/2016
 Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:38:25.
Zarządzenie nr 24/2016
 Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:40:27.
Zarządzenie nr 25/2016
 Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-25 15:36:20 | Data modyfikacji: 2016-10-25 15:38:03.
Zarządzenie nr 26/2016
 Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Błonie Nr 350012T od km 1+820 do km 2+225”

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:26:35.
Zarządzenie nr 27/2016
 Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Moskorzew, odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny 574"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:31:26 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:46:25.
Zarządzenie nr 28/2016
 Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Moskorzew na lata 2017-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:25:47 | Data modyfikacji: 2016-11-25 11:50:24.
Zarządzenie nr 29/2016
 Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-14 09:21:34.
Zarządzenie nr 30/2016
 Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:56:37 | Data modyfikacji: 2016-11-25 11:58:04.
Zarządzenie nr 31/2016
 Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-28 08:53:49.
Zarządzenie nr 32/2016
 Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:59:04 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:01:43.
Zarządzenie nr 33/2016
 Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:56:59.
Zarządzenie nr 34/2016
 Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:25:09 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:27:15.
Zarządzenie nr 35/2016
 Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:31:42 | Data modyfikacji: 2016-12-21 12:34:10.
Zarządzenie nr 36/2016
 Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-22 09:44:26.
Zarządzenie nr 37/2016
 Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:52:52.
Zarządzenie nr 38/2016
 Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moskorzew i jej jednostkach budżetowych.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:55:18.
Zarządzenie nr 39/2016
 Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:56:02.
Zarządzenie nr 40/2016
 Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie spisu z natury GOK w Moskorzewie z/s Chlewicach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:17:14.
Zarządzenie nr 41/2016
 Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-03 12:59:45.
Zarządzenie nr 42/2016
 Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania uszkodzonych, zniszczonych, powstałych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:04:44.
Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:04:44
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska