Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - Formularz cenowy


Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii


 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-06-19 18:22:04 | Data modyfikacji: 2015-06-19 18:55:07.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-02 12:19:37 | Data modyfikacji: 2015-07-02 12:28:50.

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa na
remont dróg gminnych

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 16:57:34 | Data modyfikacji: 2015-07-17 07:40:31.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:24:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej
usługi cateringowej podczas Dożynek Gminnych w
dniu 29 sierpnia 2015 r. w Moskorzewie
 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:04:14 | Data modyfikacji: 2015-08-17 15:08:33.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:11:18.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-25 10:54:45 | Data modyfikacji: 2015-08-25 10:56:23.
Zapytanie ofertowe na przewóż dzieci
niepełnosprawnych
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:11:47.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:12:29.
 Załącznik nr 2 Wzór umowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:13:38.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-27 13:31:33.
Zapytanie ofertowe na wykonanie najazdowej zatoki
przystankowej przy drodze gminnej Nr 350010 T w
miejscowości Chebdzie

Zapytanie ofertowe


Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-18 11:50:23 | Data modyfikacji: 2015-09-18 14:25:50.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:19:32.
Zapytanie ofertowe na realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2015r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonywanych usług

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:07:36 | Data modyfikacji: 2015-09-24 14:11:41.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:50:29.
Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Lubachowy nr geod. 132, 133
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:04:04.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:05:27.
 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:07:28 | Data modyfikacji: 2015-10-06 15:13:34.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:10:42.
Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego
do Urzędu Gminy w Moskorzewie w sezonie grzewczym
2015/2016
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:13:33 | Data modyfikacji: 2015-10-13 12:17:50.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:15:25.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:55:31 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:56:33.
Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic
i miejsc publicznych na terenie Gminy Moskorzew
oraz obiektów Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.10.2015.pdf


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.docx


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.pdf


Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej.pdf


Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:42:12 | Data modyfikacji: 2015-12-14 15:02:43.
 Zmiana w treści zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:39:15.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-23 11:44:45.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-12-23 11:44:45
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska