Od początu roku do dnia 31 stycznia
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:48:24 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:24:13.
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-02-27 14:49:49 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:03:35.
I Kwartał
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2015 - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-05-21 14:33:11 | Data modyfikacji: 2015-05-28 09:40:49.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-05-21 14:35:26 | Data modyfikacji: 2015-05-28 09:40:21.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-05-21 14:43:24.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-05-21 14:51:08.
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2015r

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Danuta Segiet | Data wprowadzenia: 2015-05-21 14:53:15.
II Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:06:49 | Data modyfikacji: 2015-08-26 08:09:22.
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:03:31 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:16:51.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku - Korekta 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:10:22 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:18:30.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:05:36 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:18:20.
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:08:47 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:19:05.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2015r

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:12:14 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:19:15.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:11:28 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:19:39.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:06:38 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:19:29.
III Kwartał
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:39:31 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:12:46.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015 - Korekta 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:45:32 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:14:58.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:29:22 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:31:45.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:19:39 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:31:34.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:33:34.
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2015r

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:35:31.
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2015r - Korekta 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:39:20 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:47:07.
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:55:20.
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:58:30 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:59:25.
  Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału roku 2015 - Korekta 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:00:25.
IV Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:41:30 | Data modyfikacji: 2016-03-17 14:43:53.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:45:28.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - korekta nr 2

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:48:41 | Data modyfikacji: 2016-03-17 14:50:10.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:51:46.
 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:53:53 | Data modyfikacji: 2016-03-17 14:55:30.
 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:56:58.
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:58:59.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 15:00:18.
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 15:12:06.
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-03-17 15:14:47.
Data wprowadzenia: 2016-03-17 15:14:47
Autor: Urszula Caban
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas