Zarządzenie nr 1/2015
 Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania komisji do spisu z natury

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:00:24 | Data modyfikacji: 2015-01-13 13:36:01.
Zarządzenie nr 2/2015
 Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:27:29.
Zarządzenie nr 3/2015
 Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję Rady Gminy Moskorzew 2014-2018

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-13 13:34:21 | Data modyfikacji: 2015-01-13 13:36:42.
Zarządzenie nr 4/2015
 Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:14:08.
Zarządzenie nr 5/2015
 Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie Upoważnienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-23 14:16:22.
Zarządzenie nr 6/2015
 Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powałania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-23 14:19:24.
Zarządzenie nr 7/2015
 Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-23 14:20:12.
Zarządzenie nr 8/2015
 Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:01:42.
Zarządzenie nr 9/2015
 Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2015r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-03-18 11:34:39 | Data modyfikacji: 2015-03-18 11:35:55.
Zarządzenie nr 11/2015
 Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:50:55 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:55:59.
Zarządzenie nr 12/2015
 Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-04-21 12:07:13 | Data modyfikacji: 2015-04-21 12:08:21.
Zarządzenie nr 13/2015
 Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:14:17.
Zarządzenie nr 14/2015
 Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:08:20 | Data modyfikacji: 2015-04-30 13:11:13.
Zarządzenie nr 15/2015
 Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:18:54.
Zarządzenie nr 16/2015
 Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-12 11:44:08.
Zarządzenie nr 17/2015
 Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Moskorzew do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w razie wojny

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-21 15:08:18.
Zarządzenie nr 18/2015
 Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:50:05.
Zarządzenie nr 19/2015
 Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 08:50:02 | Data modyfikacji: 2015-05-27 08:51:01.
Zarządzenie nr 20/2015
 Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie wprowadzenia procedur przeciwdziałania mobbingowi w Urzedzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:36:35.
Zarządzenie nr 21/2015
 Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:39:42.
Zarządzenie nr 22/2015
 Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania komisji nadzorującej przekazanie dokumentów

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:41:24.
Zarządzenie nr 23/2015
 Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:40:44.
Zarządzenie nr 24/2015
 Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-06-02 14:59:39.
Zarządzenie nr 25/2015
 Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn" Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:54:23.
Zarządzenie nr 26/2015
 Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:32:17.
Zarządzenie nr 27/2015
 Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:45:42.
Zarządzenie nr 28/2015
 Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:50:31 | Data modyfikacji: 2015-07-13 09:51:49.
Zarządzenie nr 29/2015
 Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji do przygotowania protokołu odbioru końcowego robót - zadania pn" Przebudowa drogi gminnej nr 350010T relacji Przybyszów -Chebdzie"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-17 13:54:47.
Zarządzenie nr 30/2015
 Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali referendalnych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015 roku.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-21 14:44:39.
Zarządzenie nr 31/2015
 Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-11 09:30:04.
Zarządzenie nr 32/2015
 Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:53:39.
Zarządzenie nr 33/2015
 Zarządzenie nr 33/2015 w srawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-17 08:48:13.
Zarządzenie nr 34/2015
 Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-28 08:43:09.
Zarządzenie nr 35/2015
  Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie unieważnienia postępowania rekrutacyjnego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:24:36.
Zarządzenie nr 36/2015
 Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:33:48.
Zarządzenie nr 37/2015
 Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:36:43.
Zarządzenie nr 38/2015
 Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:41:50.
Zarządzenie nr 39/2015
 Zarządzenie Nr 39/2015 w spwie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:24:41 | Data modyfikacji: 2015-09-24 13:30:34.
Zarządzenie nr 40/2015
 Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:35:33 | Data modyfikacji: 2015-10-07 12:47:50.
Zarządzenie nr 41/2015
 Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:40:43.
Zarządzenie nr 42/2015
 Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:44:09.
Zarządzenie nr 43/2015
 Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-15 08:23:48.
Zarządzenie nr 44/2015
 Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-11-06 15:10:45.
Zarządzenie nr 45/2015
 Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie powołania Komisji do przygotowania protokołu odbioru końcowego robót - zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubachowy nr geod. 132, 133"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-11-12 08:09:18.
Zarządzenie nr 46/2015
  Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Referacie Spraw Obywatelskich oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-11-12 11:21:33 | Data modyfikacji: 2015-11-12 11:22:36.
Zarządzenie nr 47/2015
 Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Moskorzew na lata 2016-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2016 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:16:02.
Zarządzenie nr 48/2015
  Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:32:37.
Zarządzenie nr 49/2015
  Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Moskorzew i Urząd Gminy Moskorzew, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-13 20:03:33 | Data modyfikacji: 2015-12-13 20:30:27.
Zarządzenie nr 50/2015
 Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:54:22 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:55:38.
Zarządzenie nr 51/2015
  Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:57:32.
Zarządzenie nr 52/2015
 Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spisu z natury

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:56:48 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:59:04.
Zarządzenie nr 53/2015
 Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-01-14 09:25:50 | Data modyfikacji: 2016-01-14 09:35:51.
Zarządzenie nr 54/2015
 Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-01-14 09:39:57 | Data modyfikacji: 2016-01-14 09:41:42.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 09:39:57
Data modyfikacji: 2016-01-14 09:41:42
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas