Oświadczenia majątkowe na początku kadencji
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-06-19 09:51:13.
Przewodniczący Rady Gminy
  Włodzimierz Kozłowski - Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-01-20 07:47:54 | Data modyfikacji: 2015-06-19 10:00:05.
Radni:
 Grażyna Wójcik - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:07:04 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:54:40.
 Sebastian Kosowski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:11:48 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:54:59.
 Justyna Całka - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:14:47 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:55:30.
 Rafał Grochowina - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:16:44 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:55:39.
 Jacek Bryła - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:17:52 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:55:51.
 Łukasz Grzyb - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:19:30 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:56:10.
 Sławomir Furmański - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:20:52 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:56:24.
 Andrzej Wiekiera - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:22:03 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:56:41.
 Lena Nowak - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:23:55 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:56:50.
 Małgorzata Łaskawiec - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:25:15 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:57:00.
 Jacek Sobala - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:27:16 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:57:23.
 Sebastian Lech - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:37:50 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:57:36.
 Sylwester Szewczyk - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-03-02 12:39:18 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:57:58.
 Zenon Zagórski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Zenon Zagórski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:28:34.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:15:37 | Data modyfikacji: 2015-06-19 10:22:30.
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:00:47.
Przewodniczący Rady Gminy
 Włodzimierz Kozłowski - Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-05-13 10:34:45 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:59:32.
 Oświadczenie majątkowe za 2014r. - Stanisław Paluch

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:24:34 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:59:41.
Radni:
 Lena Nowak - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Lena Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:03:36.
 Grażyna Wójcik - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Grażyna Wójcik | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:07:47.
  Sebastian Kosowski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Sebastian Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:09:42.
 Justyna Całka - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Justyna Całka | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:23:24.
  Rafał Grochowina - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Rafał Grochowina | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:25:48.
  Jacek Bryła - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Jacek Bryła | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:30:11.
  Łukasz Grzyb - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Łukasz Grzyb | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:31:25.
  Sławomir Furmański - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Sławomir Furmański | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:32:56.
  Andrzej Wiekiera - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Andrzej Wiekiera | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:34:45.
  Małgorzata Łaskawiec - Radna Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Małgorzata Łaskawiec | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:36:41.
  Jacek Sobala - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Jacek Sobala | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:40:28.
  Sebastian Lech - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Sebastian Lech | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:42:01.
  Sylwester Szewczyk - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Sylwester Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:43:37.
 Zenon Zagórski - Radny Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Zenon Zagórski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:48:50.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:48:50
Autor: Zenon Zagórski
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas