Zarządzenie nr 1/2014
 Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-10 08:23:39.
Zarządzenie nr 2/2014
 Zarządzenie nr 2 /2014 w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:42:01.
Zarządzenie nr 3/2014
 Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:43:05.
Zarządzenie nr 4/2014
 Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania dofinansowania na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew na lata 2013- 2032.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:53:49.
Zarządzenie nr 5/2014
 Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-28 13:04:17.
Zarządzenie nr 6/2014
 Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-03 14:34:07 | Data modyfikacji: 2014-04-03 14:37:48.
Zarządzenie nr 7/2014
 Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-03 14:35:54.
Zarządzenie nr 8/2014
 Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:37:19 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:48:14.
Zarządzenie nr 9/2014
 Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:38:32.
Zarządzenie nr 10/2014
 Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2014 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:16:32 | Data modyfikacji: 2014-04-16 13:33:37.
Zarządzenie nr 11/2014
 Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-24 08:59:27.
Zarządzenie nr 12/2014
 Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-24 09:07:04.
Zarządzenie nr 13/2014
 Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:57:24.
Zarządzenie nr 14/2014
 Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborch do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-05-06 13:01:57.
Zarządzenie nr 15/2014
 Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-03 10:56:11.
Zarządzenie nr 16/2014
 Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-13 11:54:30 | Data modyfikacji: 2014-06-17 10:39:38.
Zarządzenie nr 17/2014
 Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-17 10:21:56 | Data modyfikacji: 2014-06-17 10:29:57.
Zarządzenie nr 18/2014
 Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:21:18 | Data modyfikacji: 2014-07-04 13:50:59.
Zarządzenie nr 19/2014
 Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-07-08 13:30:05 | Data modyfikacji: 2014-07-17 08:37:50.
Zarządzenie nr 20/2014
 Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-07-15 10:00:38 | Data modyfikacji: 2014-07-17 08:30:07.
Zarządzenie nr 21/2014
 Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej nr 350037 T relacji Jadwigów od km 0 + 000 do km 1+050 oraz odcinka od km 1+050 do km 1+110

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:57:42 | Data modyfikacji: 2014-08-13 12:15:14.
Zarządzenie nr 22/2014
 Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-08-07 07:57:58.
Zarządzenie nr 23/2014
 Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specyjalnych produkcji rolnej w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew w roku 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-08-07 08:06:16.
Zarządzenie nr 24/2014
 Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:05:06.
Zarządzenie nr 25/2014
 Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:07:30 | Data modyfikacji: 2014-08-13 12:10:07.
Zarządzenie nr 26/2014
 Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-09-15 11:31:43.
Zarządzenie nr 27/2014
 Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:23:51.
Zarządzenie nr 28/2014
 Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-09-15 11:32:32.
Zarządzenie nr 29/2014
 Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-13 12:23:17.
Zarządzenie nr 30/2014
 Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-15 09:10:38.
Zarządzenie nr 31/2014
 Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-23 14:01:28.
Zarządzenie nr 32/2014
 Zarządzenie nr 320/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:27:08.
Zarządzenie nr 33/2014

Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

załącznik do Zarządzenia nr 33/2014

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:32:09 | Data modyfikacji: 2014-10-27 10:47:02.
Zarządzenie nr 34/2014
 Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu końcowego tę służbę

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:06:31.
Zarządzenie nr 35/2014
 Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawa- Góra”

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:07:40.
Zarządzenie nr 36/2014
 Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:11:18.
Zarządzenie nr 37/2014
 Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:48:21.
Zarządzenie nr 37/2014
 Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:49:06 | Data modyfikacji: 2014-12-10 14:50:20.
Zarządzenie nr 38/2014
 Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:55:28 | Data modyfikacji: 2014-12-10 14:56:57.
 projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-17 08:20:10 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:21:11.
Zarządzenie nr 39/2014
 Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 14:34:26 | Data modyfikacji: 2014-12-31 14:38:07.
Zarządzenie nr 40/2014
 Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-02 13:29:10 | Data modyfikacji: 2015-01-02 13:30:53.
Zarządzenie nr 41/2014
 Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:48:19 | Data modyfikacji: 2015-01-16 08:49:08.
Zarządzenie nr 42/2014
  Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie powołania komisji do spisu z natury

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-27 14:53:38.
Zarządzenie nr 43/2014
 Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2015-01-27 14:57:48.
Zarządzenie nr 44/2014
 Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2008

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:00:05 | Data modyfikacji: 2015-02-06 10:00:40.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:00:05
Data modyfikacji: 2015-02-06 10:00:40
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska