Wstąpienie pokontrolne

 Wstąpienie pokontrolne z dnia 3 stycznia 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:44:59 | Data modyfikacji: 2014-01-22 09:49:15.
Ogłoszenie
 W sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-03-10 10:03:18.
Nabór wniosków
 Ogłoszenia Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-03-14 09:32:45 | Data modyfikacji: 2014-03-14 09:35:03.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie w sparwie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, ....

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:51:54 | Data modyfikacji: 2014-04-25 11:53:42.
Ogłoszenie
 W sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:27:00.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:02:37.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 października 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:25:17.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 października 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:26:23.
 Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:56:37 | Data modyfikacji: 2014-10-20 11:57:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-30 13:16:31.
 Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 29 października 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-10-30 13:19:51 | Data modyfikacji: 2014-10-30 13:21:00.
 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 07:35:26.
Wystąpienie pokontrolne
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przeprowadziła w okresie od 23 lipca do 29 sierpnia i od 9 do 31 października 2014 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Moskorzew za 2013 rok i inne wybrane okresy.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:51:13 | Data modyfikacji: 2014-12-23 15:54:44.
Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:51:13
Data modyfikacji: 2014-12-23 15:54:44
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas