Uchwała Nr. XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:49:42.

 Uchwała Nr. XXXII/152/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:50:37.

 Uchwała Nr. XXXII/153/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:51:21.
Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:51:21
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska