Uchwała Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:40:39.
 Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:42:00.
 Uchwała Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:43:07.
 Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:44:03.
 Uchwała Nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:45:06.
Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:45:06
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
ObowižEzuje od: 2013-01-01
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska