Zarządzenie Nr 1/2013
 Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-16 11:31:37.
Zarządzenie Nr 2/2013
 Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-02-01 08:40:54.
Zarządzenie Nr 3/2013
 Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-02-08 14:46:42.
Zarządzenie Nr 4/2013
 Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 marcz 2013 w sprawie: ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-03-11 09:02:12.
Zarządzenie Nr 5/2013
 Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-03-11 09:05:41.
Zarządzenie Nr 6/2013
 Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie anulowania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika USC

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-04-03 08:33:01.
Zarządzenie Nr 7/2013
 Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do spisania stanu technicznego budynku w Mękarzowie oraz odbioru i przekazania nowemu dzierżawcy.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-04-03 08:41:04.
Zarządzenie Nr 8/2013
 Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-04-05 08:30:36 | Data modyfikacji: 2013-04-05 08:31:29.
Zarządzenie Nr 9/2013
 Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:57:34.
Zarządzenie Nr 10/2013
 Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 11:02:07.
Zarządzenie Nr 11/2013
 Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 11:03:19.
Zarządzenie Nr 12/2013
 Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 11:09:05.
Zarządzenie Nr. 13/2013


 Zarządzenie Nr. 13/2013 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2013r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2013-06-07 14:00:36.
Zarządzenie Nr 14/2013
 Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:50:06.
Zarządzenie Nr 15/2013
 Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:52:19.
Zarządzenie Nr 16/2013
 Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Moskorzew i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-24 13:47:15 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:49:05.
Zarządzenie Nr 17/2013
 Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-26 11:46:19.
Zarządzenie Nr 18/2013
 Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-26 11:47:22.
Zarządzenie Nr 19/2013
 Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:08:35.
Zarządzenie Nr 20/2013
 Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:14:48.
Zarządzenie Nr 21/2013
 Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:18:54.
Zarządzenie Nr 22/2013
 Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy nr 22/2013 z dnia 8 lipca 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:21:37.
Zarządzenie Nr 23/2013
 Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie Regulaninu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:27:31.
Zarządzenie Nr 24/2013
 Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:28:45.
Zarządzenie Nr 25/2013
 Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na "Tradycyjne wypieki Gminy Moskorzew"

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:22:40.
Zarządzenie Nr 26/2013
 Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-13 11:31:47.
Zarządzenie Nr 27/2013
 Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-13 11:21:18.
Zarządzenie Nr 28/2013
 Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-20 08:48:34.
Zarządzenie Nr 29/2013
 Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 27/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2013r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-20 08:51:50.
Zarządzenie nr 30/2013
 Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-08-30 14:02:12.
Zarządzenie nr 31/2013
 Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:05:22.
Zarządzenie nr 32/2013
 Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:06:20.
 Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na ternie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:46:44.
 Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 10:43:42 | Data modyfikacji: 2014-07-28 09:26:51.
 Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:49:05.
 Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:50:01.
 Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie inwentaryzacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s Chlewicach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 11:21:58 | Data modyfikacji: 2013-11-06 11:26:22.
 Zarządzenie nr 38/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z/s Chlewicach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2013-11-06 11:24:46.
Zarządzenie nr 39/2013

 Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:28:32 | Data modyfikacji: 2014-01-02 10:30:41.
Zarządzenie nr 40/2013

 Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:32:39.
Zarządzenie nr 41/2013

 Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 3/05 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 lutego 2005r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:35:23.
Zarządzenie nr 41a/2013

 Zarządzenie nr 41a/2013 w sprawie zmian w regulaminie udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro przez Urząd Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:40:53.
Zarządzenie nr 42/2013

 Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:42:04.
Zarządzenie nr 43/2013

 Zarządzenie nr 43/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:44:00.
Zarządzenie nr 44/2013

 Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:47:08 | Data modyfikacji: 2014-01-16 10:54:47.
Zarządzenie nr 45/2013

 Zarządzenie nr 45/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew, jednostkach OSP

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:49:33 | Data modyfikacji: 2014-01-16 10:56:23.
Zarządzenie nr 46/2013

 Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:51:51.
Zarządzenie nr 47/2013

 Zarządzenie nr 47/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z/s Chlewice

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:53:54.
Zarządzenie nr 48/2013

 Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-01-24 09:21:24.
Data wprowadzenia: 2014-01-24 09:21:24
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2013-12-31
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska