Ogłoszenie o konkursie 1/2012
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie i Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-06-20 14:45:05 | Data modyfikacji: 2012-06-20 14:46:28.
Data wprowadzenia: 2012-06-20 14:45:05
Data modyfikacji: 2012-06-20 14:46:28
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2012-06-19
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska