Zarządzenie Nr 1/2012
 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-03-08 09:30:38 | Data modyfikacji: 2012-03-08 11:11:03.
Zarządzenie Nr 2/2012
 Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 23 stycznia2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 11:28:50 | Data modyfikacji: 2012-03-21 11:30:05.
Zarządzenie Nr 3/2012
 Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie: ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:18:38.
Zarządzenie Nr 4/2012
 Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:21:15.
Zarządzenie Nr 5/2012
 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-03-23 09:42:42.
Zarządzenie Nr 6/2012
 Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:34:07.
Zarządzenie Nr 7/2012
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:44:06.
Zarządzenie Nr 8/2012
 Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-06-20 14:29:18.
Zarządzenie Nr 9/2012
 Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-06-21 12:47:08.
Zarządzenie Nr 10/2012
 Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie i dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-06-20 14:35:00 | Data modyfikacji: 2012-06-20 14:36:22.
Zarządzenie Nr 11/2012
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie i Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-07-02 11:45:36.
Zarządzenie Nr 12/2012
 Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-08-27 09:36:26.
Zarządzenie Nr 13/2012
 Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-08-27 09:47:27.
Zarządzenie Nr 14/2012
 Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn,,Konkurs na najładniejszą posesję Gminy Moskorzew''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:49:36.
Zarządzenie Nr 15/2012
 Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-08 13:29:47.
Zarządzenie Nr 16/2012
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 października 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-18 10:52:45.
Zarządzenie Nr 17/2012
 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 października 2012 w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-18 11:00:23.
Zarządzenie Nr 18/2012
 Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 października 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:42:58.
Zarządzenie Nr 19/2012
 Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-15 09:38:18.
Zarządzenie Nr 20/2012
 Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 r. z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:17:17 | Data modyfikacji: 2012-11-19 11:25:58.
 Załącznik nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:28:05.
 Załącznik nr 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:30:47.
 Załącznik nr 3-9

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:34:39.
 Załącznik nr 10-11

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:36:37.
 Załącznik nr 12-13

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:26:27.
Zarządzenie Nr 21/20102
 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przybyszów.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:39:59.
Zarządzenie Nr 22/2012
 Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:36:12.
Zarządzenie Nr 23/2012
 Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:42:19.
Zarządzenie Nr 24/2012
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew do wydzierżawienia.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:45:53.
Zarządzenie Nr 25/2012
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia remanentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-12-31 12:08:28.
Data wprowadzenia: 2012-12-31 12:08:28
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2012-12-31
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska