KONKURS Nr 1/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:04:17.
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:09:04 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
 Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:14:32.
KONKURS Nr 1/2011 WCK-T
 Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:48:10.
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:51:33.
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:54:05 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
KONKURS Nr 1/2011 GOK
 Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:01:08.
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:03:07.
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:04:20.
KONKURS Nr 2/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:35:15.
 Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:37:07.
Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:37:07
Autor: Lidia Szymkiewicz
ObowižEzuje od: 2011-05-24
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska