Zarządzenie Nr 1/2011
 Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 03 stycznia 2011 w sprawie sprawdzenia nieruchomości położonej w Mękarzowie gm.Moskorzew oznaczonej jako działka nr 184/2 w związku zawartą umową dzierżawy z dnia 29.10.2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:49:55.
Zarządzenie Nr 2/2011
 Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru budynku w Mękarzowie i przekazania nowemu dzierżawcy- Fundacji,,Dom dla Seniora''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:53:45.
Zarządzenie Nr 3/2011
 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję Rady Gminy Moskorzew 2010-2014.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 13:08:58.
Zarządzenie Nr 4/2011
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 02 marca 2011 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:58:02 | Data modyfikacji: 2011-03-21 15:14:59.
Zarządzenie Nr 5/2011
 Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 marca 2011 w sprawie ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczania wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew .

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-21 15:03:06 | Data modyfikacji: 2011-03-21 15:16:13.
Zarządzenie Nr 6/2011
 Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-01 10:13:03.
Zarządzenie Nr 7/2011
 Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-01 10:19:04.
Zarządzenie Nr 8/2011
 Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-19 12:46:49.
Zarządzenie Nr 9/2011
 Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 maj 2011 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-06-10 11:07:30.
Zarządzenie Nr 10/2011
 Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 maj 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: w | Data wprowadzenia: 2011-06-10 10:55:34.
Zarządzenie Nr 11/2011
 Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 07 czerwca 2011 w sprawie powołania Zespołu Samooceny

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-06-17 14:00:32 | Data modyfikacji: 2011-06-17 14:50:17.
Zarządzenie Nr 12/2011
 Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Przebudowa dwóch dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny Moskorzew-Lubachowy-Damiany''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:46:37.
Zarządzenie Nr 13/2011
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:49:19.
Zarządzenie Nr 14/2011
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:00:50.
Zarządzenie Nr 15/2011
 Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2011 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:06:22.
Zarządzenie Nr 16/2011
 Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:09:05.
Zarządzenie Nr 17/2011
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:10:55.
Zarządzenie Nr 18/2011
 Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie odwołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:14:59.
Zarządzenie Nr 19/2011
 Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:17:06.
Zarządzenie Nr 20/2011
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:19:18.
Zarządzenie Nr 21/2011
 Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-03 15:27:19.
Zarządzenie Nr 22/2011
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 01 sierpnia 2011 w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-11 13:32:27.
Zarządzenie Nr 23/2011
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 01 sierpnia 2011 w sprawie spisu z natury w Domu Kultury w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-11 13:36:25.
Zarządzenie Nr 24/2011
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najłdniejszą posesję Gminy Moskorzew"

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-08-11 13:41:08.
Zarządzenie Nr 25/2011
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05 września 2011 w sprawie wyznaczenia Owodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-09-13 15:03:43.
Zarządzenie Nr 26/2011
 Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP ogłoszonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-09-19 14:15:53.
Zarządzenie Nr 27/2011
 Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:40:22.
Zarządzenie Nr 28/2011
 Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 październik 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:41:46.
Zarządzenie Nr 29/2011
 Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 października 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Urząd Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:43:40 | Data modyfikacji: 2011-12-07 13:51:02.
Zarządzenie Nr 30/2011
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 października 2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:53:54.
Zarządzenie Nr 31/2011
 Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 listopada 2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:00:16.
Zarządzenie Nr 32/2011
 Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 listopada 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Damiany i Chlewice-Gmina Moskorzew-II etap''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:04:30.
Zarządzenie Nr 33/2011
 Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:09:59.
Zarządzenie Nr 34/2011
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestyczji pn.,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew.''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:13:25.
Zarządzenie Nr 35/2011
 Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia remanentu w kubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:16:42.
Zarządzenie Nr 36/2011
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 36/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie: sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:19:37.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:19:37
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2011-12-30
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska