Zarządzenie Nr 1/2010
 Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 17.03.2010 w sprawie:ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczania wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-17 09:32:28 | Data modyfikacji: 2010-03-17 09:49:58.
Zarządzenie Nr 2/2010
 Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 17.03.2010 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-30 13:53:16.
Zarządzenie Nr 3/2010
 Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-01 14:59:36 | Data modyfikacji: 2010-06-01 15:15:15.
Zarządzenie Nr 4/2010
 Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie:powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-01 15:10:42 | Data modyfikacji: 2010-06-01 15:17:56.
Zarządzenie Nr 5/2010
 Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 02.06.2010 w sprawie:powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych kleskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-02 11:23:55.
Zarządzenie Nr 6/2010
 Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 02.06.2010 w sprawie:powołania Zespołu realizującego zadania ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-25 09:06:05.
Zarządzenie Nr 7/2010
 Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 11.06.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2010 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 czerwca 2010r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-23 14:48:50 | Data modyfikacji: 2010-06-23 14:49:37.
Zarządzenie Nr 8/2010
 Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:odwołania członka OKW Nr 2 w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-23 14:52:54.
Zarządzenie Nr 9/2010
 Zarządzenie Nr 09/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:zmian budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-25 09:10:46 | Data modyfikacji: 2010-06-25 09:17:22.
Zarządzenie Nr 10/2010
 Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:53:15.
Zarządzenie Nr 11/2010
 Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 26.07.2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:14:37.
Zarządzenie Nr 12/2010
 Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 09.08.2010 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:20:19.
Zarządzenie Nr 13/2010
 Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 09.08.2010 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:25:41.
Zarządzenie Nr 14/2010
 Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 10.08.2010 w sprawie:upoważnienia P. Marka Raka,Dyrektora ZS w Chlewicach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie przy realizacji projektu pod nazwą ,,Wirtualna Społeczność Szkolna''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:35:39.
Zarządzenie Nr 15/2010
 Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie:powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najładniejszą posesję gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:42:54 | Data modyfikacji: 2010-09-07 09:52:41.
Zarządzenie Nr 16/2010
 Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:48:55.
Zarządzenie Nr 17/2010
 Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie:powołania składu osobowego komisji przetargowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:06:12.
Zarządzenie Nr 18/2010
 Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 27.09.2010 w sprawie:powołania składu osobowego komisji przetargowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:24:20.
Zarządzenie Nr 19/2010
 Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-19 09:23:26.
Zarządzenie Nr 20/2010
 Zarządzenie Nr20/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie:powołania komisji do odbioru budynku w Mękarzowie dzierżawionego przez Fudację Braci Św.Brata Alberta i przekazania nowemu dzierżawcy- Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Osobą Niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:03:37.
Zarządzenie Nr 21/2010
 Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 listopada 2010 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:03:36.
Zarządzenie Nr 22/2010
 Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 18 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Moskorzew, gm.Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2010-12-16 14:33:38 | Data modyfikacji: 2010-12-16 14:36:11.
Zarządzenie Nr 23/2010
 Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 3 grudnia 2010 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia powszechnego Spisu rolnego w 2010 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2010-12-16 14:39:48.
Zarządzenie Nr 24/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2010-12-16 14:43:22.
Zarządzenie Nr 25/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach oraz remont budynku Wiejskiego centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: w | Data wprowadzenia: 2010-12-16 14:52:22.
Zarządzenie Nr 26/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2010-12-16 15:00:01.
Zarządzenie Nr 27/2010
 Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:23:00 | Data modyfikacji: 2011-03-16 12:25:17.
Zarządzenie Nr 27a/2010
 Zarządzenie Nr 27a/2010 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:24:27 | Data modyfikacji: 2011-03-16 12:25:32.
Zarządzenie Nr 28/2010
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:30:09.
Zarządzenie Nr 29/2010
 Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia renamentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:43:26.
Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:43:26
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2010-12-31
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska