Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Sekretarza UG Moskorzew -Tadeusz Barczyński

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:19:14.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Kierownika ZEAS w Moskorzewie-Marek Caban

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:28:14.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie -Małgorzata Dudek

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:35:34 | Data modyfikacji: 2010-06-02 15:24:04.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie -Andrzej Jaworski

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:40:56 | Data modyfikacji: 2010-06-02 15:25:28.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach -Marek Rak

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:11:03 | Data modyfikacji: 2010-06-04 10:45:16.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Skarbnika UG Moskorzew -Danuta Segiet

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:13:16.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok p.o.Dyrektora WCKT W Moskorzewie -Tomasz Szczechla

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:16:18.
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Kierownika GOPS w Moskorzewie - Lidia Szymkiewicz

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:18:56.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:18:56
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska