Zarządzenie Nr 1/2009
 Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 09.01.2009 w sprawie:powołania w UG Moskorzew Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2009r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 07:55:24 | Data modyfikacji: 2009-06-18 08:56:35.
Zarządzenie Nr 2/2009
 Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 07:57:46.
Zarządzenie Nr 3/2009
 Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 02.02.2009 w sprawie: wkładu własnego do ,,Realizacji kampani informatyczno-szkolnej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 08:00:07.
Zarządzenie Nr 4/2009
 Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2003 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05.08.2003 dot. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 08:04:16.
Zarządzenie Nr 5/2009
 Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie:udzielenia Kierownikowi GOPS w Moskorzewie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 08:22:12.
Zarządzenie Nr 6/2009
 Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 10.03.2009 w sprawie:ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 08:45:03 | Data modyfikacji: 2009-06-18 09:58:59.
Zarządzenie Nr 7/2009
 Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia w sprawie:zatwierdzenia układu wykonawczego na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:30:49.
Zarządzenie Nr 8/2009
 Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 09:10:33.
Zarządzenie Nr 9/2009
 Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 01.04.2009 w sprawie: ustalenia w 2009 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 09:18:58 | Data modyfikacji: 2009-06-18 10:01:50.
Zarządzenie Nr 10/2009
 Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie:ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-20 10:06:48.
Zarządzenie Nr 11/2009
 Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 09:43:59 | Data modyfikacji: 2009-06-18 10:05:41.
Zarządzenie Nr 12/2009
 Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 09:51:44.
Zarządzenie Nr 13/2009
 Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 09:56:42.
Zarządzenie Nr 14/2009
 Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 10/2003 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05.08.2003 r. dot. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 08:59:24.
Zarządzenie Nr 15/2009
 Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie:zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcję ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-26 09:02:54.
Zarządzenie Nr 16/2009
 Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-01 14:54:41.
Zarządzenie Nr 17/2009
 Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie:powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-01 14:58:41.
Zarządzenie Nr 18/2009
 Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostki organizacyjnej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-20 10:11:12.
Zarządzenie Nr 19/2009
 Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 24.08.2009 w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-08-24 14:05:24 | Data modyfikacji: 2009-08-24 14:08:52.
Zarządzenie Nr 20/2009
 Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 27.08.2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najładniejszą posesję Gminy Moskorzew"

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-03 08:55:45.
Zarządzenie Nr 21/2009
 Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 09.09.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-10-23 13:16:11.
Zarządzenie Nr 22/2009
 Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 15.09.2009 w sprawie:organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-01 11:05:23.
Zarządzenie Nr 23/2009
 Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie:przyjęcia projeku budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-01 11:11:08.
Zarządzenie Nr 24/2009
 Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 26.11.2009 w sprawie:zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-01 11:13:34.
Zarządzenie Nr 25/2009
 Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia renamentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-31 09:45:01.
Zarządzenie Nr 26/2009
 Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w GOK Moskorzew z/s w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-31 09:53:01.
Zarządzenie Nr 27/2009
 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-01-29 13:37:15.
Data wprowadzenia: 2010-01-29 13:37:15
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2009-12-30
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska