Oświadczenie majątkowe po. Dyrektora WCKT Moskorzew - Tomasz Szczechla

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 13:54:10.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Chlewice - Marek Rak

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 13:57:17 | Data modyfikacji: 2009-06-12 13:58:26.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie - Andrzej Jaworski

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:01:24.
  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Moskorzew - Małgorzata Dudek

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:16:09.
  Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS W Moskorzewie - Lidia Szymkiewicz

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:17:58.
  Oświadczenie majątkowe Skarbnika UG Moskorzew - Danuta Segiet

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:20:14.
  Oświadczenie majątkowe Sekretarza UG Moskorzew - Tadeusz Barczyński

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:21:59.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:21:59
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2009-05-29
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska