Ogłoszenie .../2008
 Ogłoszenie Wójta Gminy Moskorzew o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2008-11-07 11:02:20.
Data wprowadzenia: 2008-11-07 11:02:20
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2008-11-06
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska